Publicerad: 2 januari 2017

Nyhet

Fler unga fick feriejobb sommaren 2016

Sommaren 2016 erbjöd landets kommuner, landsting och regioner 88 500 unga en chans att arbeta några veckor under sommaren. Det är fler feriejobb än någonsin tidigare.

Per-Arne Andersson

– Feriejobben är många ungas första kontakt med arbetsmarknaden. Det är glädjande att våra medlemmar så konkret bidrar till att ge unga arbetslivserfarenhet, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

En enkät från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar att 85 000 ungdomar fick ett feriearbete eller feriepraktik i en kommun och 3 500 ungdomar ett feriearbete eller feriepraktik i ett landsting eller region sommaren 2016. Det är en ökning med 5 000 jobb från 2015.

Antalet platser ökar samtidigt som ålderskullarna minskar, vilket innebär att en allt större andel unga får en möjlighet till ett feriejobb. Andelen har ökat sedan 2010.

65 procent av alla som sökte ett feriejobb eller feriepraktik fick en plats sommaren 2016, vilket är en ökning med 11 procent från året innan. Många av de som inte fått feriejobb har dock fått ett annat sommarjobb.

Marknadsför sig som arbetsgivare

70 procent av de svarande kommunerna och samtliga landsting och regioner anger att de har en strategi för feriejobben. Det handlar främst om att marknadsföra sig som arbetsgivare och presentera de yrken som finns inom kommuner, landsting och regioner.

– Behovet av nya medarbetare inom välfärden är stort och ökande. Feriejobben är ett bra sätt för våra medlemmar att marknadsföra sig själva och de så viktiga välfärdsjobben, säger Per-Arne Andersson.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!