Publicerad: 11 juni 2019

Nyhet

Fler nyanlända i arbete tack vare extratjänster

Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter två år i etableringsprogram ökade kraftigt 2018. Uppgången beror främst på kommuner och regioners möjlighet att anställa på extratjänster.

Per-Arne Andersson.

Per-Arne Andersson.

Statistiken visar att 45 procent av de cirka 38 000 nyanlända som lämnade etableringsprogrammet under 2018 studerade eller arbetade 90 dagar efter avslutat program. Det är en ökning från 2017 då siffran var 36 procent. Ungefär en tredjedel, 4 700 personer, var anställda på en extratjänst. Resultaten skiljer sig stort mellan kommunerna – från 19 till 84 procent.

– Det är positivt att det sammantaget är fler som fått arbete under 2018. Att det nu är stopp i möjligheten att använda extratjänster samtidigt som arbetsförmedlingen gör stora nedskärningar lokalt gör att vi och våra medlemmar är bekymrade för utvecklingen 2019, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef SKL.

Extratjänster en viktig pusselbit i etableringen

En enkät till samtliga kommuner visar att många byggt upp ett väl fungerande samarbete med Arbetsförmedlingen runt extratjänster och i stort sett alla kommuner svarar att det skulle få konsekvenser för det lokala arbetet med nyanlända och andra arbetssökande om de försvinner. Tjänsterna har varit en viktig insats i etableringen, dels för att få in en fot på arbetsmarknaden och dels för att kunna kombinera yrkeserfarenheter med studier.

– Det är viktigt att regeringen och samarbetspartierna snarast öppnar upp för ett fortsatt arbete med extratjänster eller motsvarande insatser. Det handlar ytterst om att nyanlända och andra arbetssökande ska få en rejäl chans att komma in på arbetsmarknaden. Men det handlar också om att staten måste ta sitt ansvar så att inte försörjningsstödet i kommunerna skenar iväg, säger Per-Arne Andersson.

I enkäten, som skickats ut till samtliga kommuner, har flera kommuner lämnat fritextsvar runt extratjänster. Här är några kommentarer:

Vi har byggt upp ett välfungerande kontaktnät, utbildat handledare och fått ingångar för individer som stått långt ifrån arbetsmarknaden. Kompetensförsörjningen fördröjs nu och möjligheten att komma in på arbetsmarknaden försämras för denna målgrupp.

Extratjänster fungerade som ett utmärkt sätt att ge framförallt nyanlända med svag utbildningsbakgrund en första skyddad introduktion på den svenska arbetsmarknaden. Då man kunde kombinera dem med andra utbildningsinsatser var det ett väl fungerande instrument både som en introduktion på arbetsmarknaden på ett tryggt sätt men också som hjälpte till att höja servicenivån på många verksamheter.

Det har varit en mycket bra åtgärd för den målgrupp som står utanför arbetsmarknaden och som vi arbetar aktivt med för att finna alternativa yrkesområden. Det påverkar mycket negativt ekonomiskt för både verksamhet, förvaltning och individen. Fanns uppgjord planering kring hur individen skulle kunna kompetensutvecklas för en fast förankring på arbetsmarknaden.

Karta över Sverige med andel i jobb och studier efter etableringsuppdraget angivet.

Klicka för större karta.

Björn Andersson
Utredare

Oscar Svensson
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!