Publicerad: 16 januari 2017

Nyhet

Fler Mötesplatser för nyanlända öppnas

När nyanlända kan träffa sin kommun och flera myndigheter under samma tak kan de snabbare komma i arbete, studier eller annan aktivitet, nu öppnar 22 nya Mötesplatser.

Per-Arne Andersson

– När myndigheterna är mer tillgängliga och samarbetar bättre ökar förutsättningarna för individens förståelse och trygghet att komma in i samhället. En process på 3-4 veckor kan krympa till några timmar och stora summor kan sparas, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Positivt för kommunerna

Alla som deltar i projektet har vinster att göra. Positiva aspekter som kommunerna nämner är bland annat:

  • ökad kunskap och förståelse för myndigheternas och kommunens uppdrag - större inflytande över den lokala processen i mottagandet av nyanlända
  • bättre förutsättningar att till exempel planera samhällsorientering och sfi
  • bättre möjligheter att utveckla nya arbetssätt för att ytterligare förbättra och effektivisera processen
  • ekonomiska besparingar.

I projektet deltar SKL, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Under 2015 genomförde aktörerna tillsammans ett pilotprojekt och finns i dagsläget igång på fem orter: Ljusdal, Norrköping, Gävle, Växjö och Helsingborg.

De 22 nya orterna är Borlänge, Kalmar, Södertälje, Borås, Luleå, Trollhättan, Eskilstuna, Karlskrona, Uppsala, Göteborg, Karlstad, Västerås, Botkyrka/Hallunda, Kristianstad, Örebro, Halmstad, Skellefteå, Östersund, Jönköping, Sundbyberg, Malmö, Sundsvall.

SKL:s arbete med Mötesplatser

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!