Publicerad: 1 mars 2018

Nyhet

Fler minskar beroendet av hyrpersonal

Nu har sex landsting och regioner minskat beroendet av hyrpersonal, två fler än vid förra mätningen. Kostnaderna ökar också i långsammare takt.

Hans Karlsson

Hans Karlsson

Under drygt ett år har landsting och regioner tillsammans arbetat med att minska beroendet av inhyrd personal, för bättre kontinuitet och säkerhet för patienterna och bättre arbetsmiljö för personalen. Målet är att nå ett oberoende av inhyrd personal senast den 1 januari 2019.

Kurvan planar ut

Ökningen fjärde kvartalet var 7 procent, eller 93 miljoner kronor. Motsvarande siffror kvartal tre var 14 procent, eller 164 miljoner.

Sex landsting och regioner har minskat sina kostnader i kvartal 4, Kronoberg, Skåne, Västmanland, Stockholm, Västerbotten och Västernorrland.
Tre - Skåne, Östergötland och Kalmar - har minskat kostnaderna för 2017 totalt jämfört med 2016.

– Det är bra att kurvan planar ut. Nu är det knappt ett år kvar tills målet om oberoende ska vara uppnått. Landstingen och regionerna ökar takten i jobbet och lär av varandra. Det är bra och viktigt för att målet ska nås, säger, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg på SKL.

Primärvård

Inom primärvården har åtta landsting och regioner minskat sina kostnader för inhyrd personal. Men även inom primärvården har den totala kostnaden för alla landsting och regioner ökat med 5 procent.

Psykiatri

Största förbättringen har gjorts inom psykiatri, där också arbetet med att minska beroendet pågått längre än inom övrig vård.

Elva landsting och regioner har minskat sina kostnader totalt sett. Fjorton minskar kostnaderna för inhyrda läkare.

Tre framgångsexempel:

Kronoberg: Inom vuxenpsykiatrin i Kronoberg är man nu helt oberoende av inhyrd personal. Flera insatser har lett fram till målet. Att se över alla rutiner har lett till att onödigt dubbelarbete försvunnit och att processerna är mer effektiva. Nya sätt att rekrytera har också varit viktigt.

Örebro: Akutteam på vårdcentraler som bemannas av flera kompetenser tar emot patienter som söker för vissa symptom/åkommor. Distriktsläkare finns bakom teamet för handledning. Mer komplicerade patientfall bokas till distriktsläkare. Resultatet hittills är ökad tillgänglighet, positivt arbetsklimat, ökad effektivitet och minskat hyrberoende.

Västmanland: Genom ett stort antal olika aktiviteter är man på god väg att bli oberoende av inhyrda läkare i psykiatrin. Samma gäller primärvården där nu flertalet av vårdcentralerna är oberoende av bemanningsföretag.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!