Publicerad: 24 februari 2016

Nyhet

Fler kompetenser avlastar i socialtjänsten

Många kommuner har svårt att rekrytera socialsekreterare, både erfarna och nyutexaminerade. Det har lett till att kommunerna på flera sätt ser över sin verksamhet.

Rapporten Rekryteringsläget inom socialtjänsten (PDF, nytt fönster)

I en enkät uppger en majoritet av kommunerna att delar av socialsekreterarnas arbetsuppgifter kan utföras av annan personal. Det handlar till exempel om att hämta och lämna ensamkommande barn i sina anvisningskommuner, skrivhjälp och diverse administration som fakturering, biljettbokning, arkivhantering.

Flera kommuner har redan anställt administrativ personal för att på så sätt avlasta socialsekreterarna.

Myndighetsutövning

Myndighetsutövningen – att bedöma om utredning ska inledas, att utreda och att följa upp beslutade insatser – är något som inte kan delegeras till någon annan än en socialsekreterare.

Åsa Furén-Thulin, sektionschef avdelningen för vård och omsorg

– SKL kommer att, tillsammans med kommunerna, se över vilka nya yrkesroller och kompetenser som kan komplettera socialsekreterarna, säger Åsa Furén-Thulin, avdelningen för vård och omsorg.

Vill ha dispens

En annan orsak till svårigheterna att rekrytera hänger ihop med kravet på socionomexamen för dem som arbetar med barn och unga inom myndighetsutövningen.

– SKL anser att det är viktigt med socionomkompetens men vill ha dispens tills personalsituationen stabiliserats och tills det finns tydliga och enkla vägar för att få behörighet. I november saknade cirka 450 individer formell behörighet, men i dag är siffran sannolikt högre, säger Åsa Furén-Thulin.

– Vi anser att kravet på formell behörighet genom utbildning behöver ses över. Det är rimligt att erfarenhet från arbete inom myndighetsutövningen tillsammans med högskolestudier också kan ge behörighet.

Mentor- och traineeprogram

För att underlätta kompetensförsörjningen arbetar flera kommuner med mentor- och traineeprogram.

Flera län tar fram egna introduktionsprogram men många har sett fram mot det webbaserade stöd till introduktionsprogram som Socialstyrelsen nyligen lanserat.

– Det är bra, men det behöver kompletteras med bland annat filmer och tillämpade övningar och det är något som SKL kommer att bidra med, säger Åsa Furén-Thulin.

  • Enkätundersökningen genomfördes under december 2015
  • 245 kommuner svarade
  • Frågorna behandlar arbete inom ekonomiskt bistånd samt barn och unga

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!