Publicerad: 25 maj 2018

Nyhet

Fler kommunala lantmäterier ökar byggandet

En effektivare byggprocess skulle kunna ge fler bostäder. För att effektivisera byggprocessen vill SKL att kommuner ska tillåtas samverka om kommunal lantmäterimyndighet.

Foto

Lena Micko

– Det är bostadsbrist i Sverige. En viktig åtgärd för att effektivisera byggandet är att kommunerna själva får samordna hela byggprocessen. Vi riktar därför en hemställan till regeringen om att kommuner ska tillåtas samverka om kommunal lantmäterimyndighet, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Tillgång till fastighetsrättslig kompetens i planprocessen ger ett bättre plangenomförande och totalt snabbare byggprocess då planarbete och lantmäteriförrättning kan handläggas parallellt. I dag har 39 kommuner en egen lantmäterimyndighet.

– De mindre kommunerna har inte förutsättningar att bilda egna lantmäterier och det statliga lantmäteriet upplevs sakna resurser att vara ett tillräckligt stöd till kommunerna. Att samverka mellan kommuner om gemensam kommunal lantmäterimyndighet vore därför en bra lösning, säger Lena Micko.

Regeringen stoppar kommunala lantmäterier

Sedan 2014 har sju kommuner ansökt hos regeringen om att bilda en egen lantmäterimyndighet. Sex kommuner har fått avslag och en kommun väntar på svar.

– Det finns ingen utredning som visar på kompetensproblem hos de kommunala lantmäterierna. De har heller inte fått någon anmärkning på bristande kompetens vid Lantmäteriets tillsyn, säger Lena Micko.

SKL hemställer att regeringen därför även tydliggör förutsättningarna för befintliga kommunala lantmäterimyndigheter samt återgår till tidigare praxis vid prövning av framtida ansökningar.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!