Publicerad: 1 april 2016

Nyhet

Fler jobbar heltid i välfärden

Antalet medarbetare som jobbar heltid i kommuner och landsting ökade med över 20 000 under förra året. Majoriteten av ökningen är kvinnor.

Agneta Jöhnk, chef arbetsgivarpolitiska avdelningen SKL

Även antalet medarbetare i kommuner och landsting ökade under 2015, med cirka 25 000 personer. Det visar ny personalstatistik från Sveriges Kommuner och Landsting. Ökningen förklaras bland annat av att höstens stora flyktingmottagande inneburit ett ökat behov av personal i socialtjänsten, skolan och vården. Till exempel rekryterade Malmö stad 2000 nya medarbetare under bara ett par månader i höstas.

– Många arbetsgivare har gjort extra rekryteringar för att kunna ge människor som söker skydd i vårt land ett bra mottagande. Vår bedömning är att kommunerna och landstingen mött denna utmaning bra. Trots att behovet av extra personal har ökat, har de senaste årens ökning av visstidsanställningarna avstannat, säger Agneta Jöhnk, chef för arbetsgivarpolitiska avdelningen på SKL.

Under 2015 fortsatte också de senaste årens positiva heltidsutveckling i både kommuner och landsting. Antalet heltidsarbetande ökade med drygt 20 000, knappt 17000 av dessa i kommunerna och drygt 3500 i landstingen.

– Att fler anställs på och också arbetar heltid i välfärden är viktigt för att möta de stora rekryteringutmaningarna och öka jämställdheten. Det är mycket glädjande att arbetsgivarnas insatser för att fler ska jobba heltid ger tydliga resultat. För att nå framgång i heltidsarbetet krävs att arbetet drivs hos de lokala arbetsgivarna, säger Agneta Jöhnk.

Visstidsanställningarna kvar på samma nivå

Heltidsökningen i antal är störst bland yrkesgrupperna undersköterskor/ vårdbiträden, grundskollärare, behandlingsassistenter/boendestödjare, barnskötare och socialsekreterare. En enkätundersökning som SKL nyligen presenterade visar att frågan är viktig för arbetsgivarna. 6 av 10 kommuner och 3 av 4 landsting av de som deltog i undersökningen, har fattat beslut om ökat heltidsarbete.

Den nya personalstatistiken visar också att de senaste årens ökning av tidsbegränsade anställningar har avstannat. Andelen visstidsanställda ligger kvar på samma nivå som 2014. Nio procent av de månadsavlönade hade ett vikariat eller en visstidsanställning 2015. Ytterligare 12 procent var timavlönade.

Ladda ner PM ” Fler anställda och fler som arbetar heltid”

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!