Publicerad: 27 mars 2018

Nyhet

Fler heltidsarbetande i välfärden

Andelen anställda inom kommuner, landsting och regioner fortsätter att öka. Det visar en sammanställning som Sveriges Kommuner och Landsting presenterar idag.

Lena Micko

Lena Micko

År 2017 ökade antalet månadsavlönade i kommuner och landsting med runt 16 000 personer. Ökningen i procent är ungefär lika stor i kommuner som i landsting och regioner.

– Det är glädjande att se att fler väljer att arbeta inom våra verksamheter. Vi ser att antalet barn, unga och äldre ökar under de kommande tio åren och vi måste bli fler om vi ska kunna erbjuda en lika god välfärd, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Ökningen är lägre än de två senaste åren vilket kan till del förklaras av det höga flyktingmottagandet hösten 2015.

Fler arbetar heltid

Antalet heltidsanställda och antalet heltidsarbetande fortsätter att öka. I landstingen var 88 procent av medarbetarna heltidsanställda 2017. Motsvarande siffra i kommunerna var 78 procent.

Antalet heltidsarbetande ökade med 20 000 personer i kommuner, landsting och regioner jämfört med föregående år. Majoriteten av dessa, 15 100, är kvinnor. I kommunerna ökar antal heltidsarbetande med 14 100 medan motsvarande siffra i landsting och regioner är 5 900 personer.

– Att fler kvinnor väljer att arbeta heltid är något som vi ser mycket positivt på och visar att vårt arbete med att öka heltidsarbetet har gett resultat. En stor majoritet av de som arbetar inom våra välfärdsyrken är kvinnor och det är en grupp som arbetar deltid i en högre utsträckning än männen. Vi vill att kvinnor och män ska ha samma möjligheter till heltidsarbete och vi tror att det i förlängningen bidrar till ett mer jämställt samhälle, säger Lena Micko.

Använd kompetensen rätt

Det är idag svårt att rekrytera utbildad personal till vissa yrken som lärare, socionomer och sjuksköterskor. Trots detta har kommuner, landsting och regioner lyckats rekrytera så att flera av dessa grupper har ökat i antal både 2016 och 2017.

– Vi ser till exempel att antalet sjuksköterskor i landstingen är ungefär oförändrat, medan antalet undersköterskor ökar. Det beror troligen på att många arbetsgivare har börjat se över arbetsorganisationen och identifierat arbetsuppgifter som kan utföras av andra yrkesgrupper. På så sätt blir man bättre på att använda medarbetarnas spetskompetens, menar Lena Micko.

Den statistik som redovisas är inklusive kommunalförbund för kommuner och landstingsbolag för landsting och regioner. I de personalnyckeltal som redovisas på www.kolada.se ingår inte kommunalförbund.

Nytt för i år är att region Gotlands landstingsverksamhet redovisas tillsammans med övriga landsting och regioner. Tidigare år har hela regionens verksamhet redovisats tillsammans med övriga kommuner. Det nya sättet att redovisa ger en mer rättvisande bild av vård och omsorg i kommun respektive landsting och region.

I kommunerna ökade antalet anställda mest inom områdena skola och förskola, (5 500 personer) följt av administration (3 600) samt teknik (2 000). I landsting och regioner är det inom områdena vård och omsorg (3 300 personer) och administration (1 600).

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!