Publicerad: 31 augusti 2018

Nyhet

Fler har fått behandlingar för psykisk ohälsa sedan 2009

Antalet patienter som fått behandlingar för psykisk ohälsa har dubblerats sedan 2009. Dessutom har KBT-behandlingar via internet ökat kraftigt.

Heléne Lundkvist Nymansson

Helén Lundkvist Nymansson

Sedan 2008 har SKL en överenskommelse med staten om att människor med måttlig till medelsvår psykisk ohälsa eller långvarig ospecifik smärta ska få tillgång till behandlingar och rehabilitering.

Nu har SKL sammanställt resultaten för hur många patienter som fått behandlingar som landsting och regioner har genomfört under 2017 i rapporten ”Tillgång och resultat. Behandling psykisk ohälsa och ospecifik smärta”. Jämförelser görs också med 2009.

– De här diagnoserna är de vanligaste orsakerna till både kort och lång sjukfrånvaro. Genom överenskommelsen har fler patienter fått tillgång till behandling än tidigare, säger Helén Lundkvist Nymansson, sektionschef på avdelningen vård och omsorg på SKL.

Rapporten bygger på den inrapportering landsting och regioner har gjort av antal behandlingar som utförts under 2017. Det gäller framförallt kognitiv beteendeterapi (KBT) som ges vid vissa psykiska diagnoser samt multimodal rehabilitering (MMR) som ges vid långvariga smärttillstånd i nacke, axlar eller rygg. För 2017 har landsting och regioner också kunnat få ersättning av staten för internetbaserad KBT och för att kontakt tagits med patientens arbetsgivare.

Dubblering av antalet behandlingar mot psykisk ohälsa

Antal behandlingar mot psykisk ohälsa har dubblerats sedan 2009. Då erbjöds drygt 26 000 patienter behandling. Förra året var motsvarande siffra 54 000, vilket innebär en fördubbling av antalet patienter som fick behandlingar mot psykisk ohälsa 2017. Utöver det har antalet KBT-behandlingar på internet ökat kraftigt sedan 2016, från drygt 200 till nästan 1700 patienter som fått behandling under 2017.

– Det är mycket positivt att tillgången till behandling har ökat. Tyvärr har också den psykiska ohälsan ökat, så behoven av den här sortens behandlingar är fortfarande stora, säger Helén Lundkvist Nymansson.

När det gäller antalet patienter som fått smärtbehandlingar visar rapporten att tillgången inte har ökat i motsvarande uträckning. Mellan 2009-2016 ökade antalet behandlingar från knappt 6 000 behandlingar till nästan 9 000 per år. År 2017 vände denna utveckling och antalet smärtbehandlingar har minskat till strax under 5 500. En förklaring till minskningen bedöms vara att ersättningen från staten för smärtbehandlingar varit lägre i 2017 års överenskommelse.

Ökning av kontakter med arbetsgivare

Antalet kontakter som landsting och regioner tar med arbetsgivare och Arbetsförmedling med anledning av behandling av en patient har också ökat under 2017, men ökningen är relativt låg. Det beror bland annat på att inte alla kontakter med arbetsgivare rapporterats in, då det inte funnits en gemensam systematik i rapporteringen. Bedömningen hos landsting och regioner är emellertid att det tas fler kontakter med arbetsgivare än vad som redovisats, och att dessa kontakter främst sköts av den nya funktionen för koordinering.

Tillgång och resultat. Behandling psykisk ohälsa och ospecifik smärta 2017

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!