Publicerad: 19 februari 2019

Nyhet

Fler förtroendevalda behöver anmäla hot och hat

Hoten och hatet mot förtroendevalda har ökat, men många låter bli att anmäla. För att få fler att polisanmäla lyfter en ny skrift fram fall, som har lett till fällande domar.

Lena Micko

Lena Micko

Förtroendevalda utsätts allt oftare för hot, hat och våld på grund av sitt politiska uppdrag. Färre än hälften av dessa väljer att rapportera händelsen till exempelvis säkerhetsansvarig i partiet och ännu färre väljer att polisanmäla. Det visar Brottsförebyggande rådets undersökning (PTU). Mot den bakgrunden ger SKL, Brottsoffermyndigheten och Polismyndigheten nu gemensamt ut skriften ”Anmäl alltid hot, hat och våld”.

– Vi behöver göra upp med attityden att hot och hat är något som man ska behöva tåla i ett förtroendeuppdrag. Att vara utsatt är tufft och händelser bör alltid anmälas. Kommuner och regioner måste också finnas där för att stödja den förtroendevalda så att det finns förutsättningar att verka i det demokratiska uppdraget, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Endast var femte polisanmäler

Det är främst till en säkerhetsansvarig inom partiet eller till någon annan inom den politiska församlingen som en förtroendevald väljer att rapportera upplevelser av hot, hat eller våld. Endast var femte av de utsatta gör en polisanmälan och det handlar i högre grad om våld, skadegörelse och stöld än om hot och trakasserier.

Polisanmälningar är viktiga

Skriften innehåller några autentiska rättsfall där förtroendevalda har polisanmält händelser av hot, hat och våld och vilka skäl som har lett fram till att gärningspersonerna dömdes.

– Förtroendevalda verkar främst låta bli att polisanmäla för att de inte tror att en anmälan kommer att leda till något. Vi vill genom skriften visa att varje anmälan har betydelse och synliggör utsattheten, säger Daniel Godman, nationell samordnare för grundläggande fri- och rättigheter vid Polismyndigheten.

I skriften finns råd till de förtroendevalda om polisanmälan och information om stöd till de förtroendevalda som har blivit utsatta i samband med sitt uppdrag.

– Om fler förtroendevalda polisanmäler hot, hat och våld ökar dels möjligheten att brotten utreds, dels att utredningar leder till åtal och fler fällande domar. En polisanmälan är också en förutsättning för att få ersättning efter ett brott, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

Politikernas trygghetsundersökning 2017 visar att var fjärde förtroendevald i fullmäktige och riksdag utsattes för hot, hat eller våld inom sitt uppdrag någon gång under 2016. Undersökningen visar också att var femte förtroendevald uppgett att de valt att censurera sig själva någon gång under 2016, andelen är högre bland kvinnor och unga förtroendevalda.

Ann-Lena Pogulis
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!