Publicerad: 20 februari 2019

Nyhet

Fler blocköverskridande styren än någonsin tidigare

2018 blev valet som ledde till flest antal blocköverskridande styren och minoritetsstyren. Det blev också valet med många maktskiften visar SKL:s skrift 310 val.

Rapporten 310 val.

För fjärde valet i rad ökade deltagandet i valen till såväl kommun som landsting. 84,1 procent röstade i kommunvalet och 83,8 procent i landstingsvalet. Det är dock fortsatt stora skillnader mellan olika valdistrikt. Antal personröster minskade i såväl kommun- som landstingsvalen och är nu på den lägsta nivån sedan personröstningen infördes 1998.

Nytt politiskt landskap

SKL har precis gett ut skriften 310 val, som är en sammanställning av 2018 års kommun- och landstingsval samt en genomgång om hur styren har utvecklats över tid. Några tidigare uppgifter om maktskiften och styren har därmed justerats. En av slutsatserna är att ett delvis nytt politiskt landskap kan skönjas efter valet. I 127 kommuner och 13 regioner har maktskiften ägt rum.

Fler blocköverskridande styren

De borgerliga styrena ökade medan vänsterstyrena mer än halverades. Liksom i föregående val fortsatte de blocköverskridande styrena att öka. Antalet kommuner som styrs i minoritet har också ökat.

Fakta om styren i kommunerna

År

Borgerligt styre

Vänsterstyre

Blocköverskridande

Övrigt

2018

133

38

114

5

2014

90

99

100

1

2010

142

110

38


 • De borgerliga styrena har ökat från 90 till 133, jämfört med valet 2014. Vänsterstyrena har mer än halverats, från 99 till 38.
 • De blocköverskridande styrena har ökat, från 100 till 114 kommuner.
 • 116 kommuner styrs i minoritet jämfört med 92 under förra mandatperioden.
 • Sverigedemokraterna styr ensamt i två kommuner, Hörby och Bromölla, och är med i styret i ytterligare två kommuner.
 • Ett lokalt parti styr ensamt i en kommun, Oberoende realister i Hagfors.
 • Lokala partier är med i styret i 49 kommuner.
 • Tre partier har merparten av kommunstyrelsernas ordförandeposter. Socialdemokrater har flest ordförandeposter (43,8 procent) följt av Moderaterna (30,3 procent) och Centerpartiet (19,0 procent). 

Fakta om styren i regionerna

År

Borgerligt styre

Vänsterstyre

Blocköverskridande styre

2018

12

1

8

2014

5

13

3

2010

9

10

2

 • De borgerliga styren har ökat från fem till tolv, jämfört med valet 2014. Region Västerbotten är enda region med ett vänsterstyre.
 • De blocköverskridande styrena har fördubblats från fyra till åtta, jämfört med valet 2014.
 • Tio regioner styrs i minoritet jämfört med sju under förra mandatperioden.
 • De regionala sjukvårdspartierna fick en stor framgång i valet, med sammanlagt 73 mandat i sju regioner. I Norrbotten blev Sjukvårdspartiet störst med 34,7 procent av rösterna och leder den styrande majoriteten.

Partitrender på lokal och regional nivå

 • De borgerliga partierna ingår i fler borgerliga än blocköverskridande styren medan Socialdemokraterna ingår i betydligt fler blocköverskridande än vänsterstyren.
 • Miljöpartiet ingår för första gången i fler borgerliga styren än vänsterstyren.
 • Sverigedemokraterna har tagit plats i styret i fyra kommuner varav två tillsammans med ett eller flera borgerliga partier.
 • Vissa partier är generellt starkare i kommuner än i riksdagen, inte minst Centerpartiet som har högre valresultat i kommunen jämfört med riksdagen i nästan två av tre kommuner.
 • Röstdelningen fortsätter att öka. 35 procent röstade på olika partier i kommunvalet respektive riksdagsvalet. I vissa kommuner är skillnaderna extra påtagliga. I 57 kommuner har den tillträdande styrelseordförandens parti fått mer än tio procentenheter fler röster i kommun- än i riksdagsvalet.
 • Hälften av alla fullmäktigeledamöter är nya efter valet. Högst är siffran för Sverigedemokraterna med 71 procent och lägst för Socialdemokraterna med 37 procent i kommunerna.

SKL-definition av styre:

 • Med borgerligt styre avser vi ett styre där ett eller flera borgerliga partier ingår.
 • Med vänsterstyre avser vi ett styre där S och/eller V ingår.
 • I ett blocköverskridande styre ingår ett eller flera borgerliga partier samt S och/eller V.
 • Lokala partier och miljöpartiet kan ingå i alla typer av styren.
 • Med övrigt styre avser vi ett styre med enbart SD eller SD och ett eller flera andra partier samt styre med enbart ett eller flera icke riksdagspartier.

Björn Kullander
Handläggare

Martin Lidhamn
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!