Publicerad: 28 september 2017

Nyhet

Fler barn och unga möter BUP

Den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, träffar fler barn och unga än tidigare – samtidigt blir väntetiderna allt längre.

Ing-Marie Wieselgren.

Ing-Marie Wieselgren.

– BUP ger mer vård än man någonsin gjort. Samtidigt finns stora problem med att rekrytera och behålla medarbetare och allt fler barn och unga söker hjälp, säger Ing-Marie Wieselgren, samordnare för psykiatrifrågor på SKL.

Allt fler barn och unga upplever psykisk ohälsa och söker hjälp hos BUP trots att orsakerna till ohälsan ofta finns exempelvis i fotbollslaget, i skolan eller i relationer.

– Psykisk hälsa är hela samhällets ansvar, BUP kan inte vara den enda hjälpen för dessa barn och unga. Samhället måste bli ännu bättre på tidiga, förebyggande, insatser framhåller Ing-Marie Wieselgren.

Barn och unga med lätt eller medelsvår psykisk ohälsa kan ofta hjälpas av en ”första linje” – en vårdnivå före BUP – som nu utvecklas på många håll i landet.

Den nuvarande kombinationen av ökat söktryck och svårigheter att rekrytera personal gör att några landsting nu för första gången upplever att man har väntetider som inte ryms inom den förstärkta vårdgarantin.*

Psykiatri och psykisk hälsa har de senaste åren varit en av de mest prioriterade frågorna inom hälso- och sjukvårdsområdet och SKL har under flera år träffat överenskommelser med staten. Målet är att fortsätta skapa förutsättningar för utveckling när det gäller att främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och tillgängliggöra högkvalitativa, kostnadseffektiva insatser till de som behöver vård och stöd.

 

* Förstärkt vårdgaranti innebär att om ett barn bedöms ha behov av insatser från BUP så har landstinget 30 dagar på sig att möta barnet, bedömer man då att det behövs genomföras en utredning har man ytterligare 30 dagar på sig att starta den.

Antal besök till BUP.

Antal besök till BUP.

Antal patienter hos BUP (öppen- och slutenvård)

Antal patienter hos BUP (öppen- och slutenvård).

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!