Publicerad: 31 mars 2017

Pressmeddelande

Fler anställda och fler som arbetar heltid

Antalet som arbetar heltid har ökat med över 50 000 personer de senaste två åren. Även antalet anställda fortsätter att öka i kommuner, landsting och regioner.

Fler och fler arbetar heltid i kommuner, landsting och regioner. Antalet heltidsarbetande har ökat med 52 000 personer sedan 2014 och majoriteten, 70 procent, av dessa är kvinnor.

Lena Micko, ordförande SKL

− Det är glädjande att allt fler går från deltidsarbete till heltidsarbete. Det gör att välfärdens stora rekryteringsbehov minskar och att samhället i förlängningen blir mer jämställt. Att fler arbetar heltid är alltså något som vi alla kommer att vinna på, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Både antalet och andelen heltidsarbetande – det vill säga medarbetare som både har en heltidsanställning i botten och som också arbetar heltid – fortsätter att öka. Bland de grupper där fler arbetar heltid finns undersköterskor, socialsekreterare, grundskolelärare och barnskötare.

− Ökningen beror både på att många av de som nyanställts anställs på heltid och att redan anställda som arbetar deltid väljer att gå upp till heltid. Vi behöver underlätta övergången från till deltid till heltid och sedan i höstas driver vi frågan intensivt i ett gemensamt utvecklingsprojekt tillsammans med Kommunal, säger Lena Micko.

Totalt ökade antalet månadsavlönade medarbetare inom kommuner, landsting och regioner med 37 000 personer under 2016, jämfört med 25 000 personer 2015. Flest nya medarbetare har det blivit i skolan, i socialtjänsten och inom vård och omsorg.

− Trots att det idag har blivit allt svårare att rekrytera exempelvis lärare, förskollärare, socionomer och undersköterskor, så har flera av dessa grupper ökat i antal under 2016. Men vi behöver rekrytera ännu fler på sikt. Här måste samhället exempelvis bli bättre på att dra nytta av nyanländas kompetens och erfarenhet, säger Lena Micko.

SKL och Kommunal vill att heltidsarbete ska bli det normala i kommuner, landsting och regioner. Parterna vill att:

  • Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid.
  • Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete.
  • Fler av de som redan har en heltidsanställning, men av olika anledningar jobbar deltid i dagsläget, ska eftersträva heltidsarbete.

Ökningen av de heltidsarbetande jämfört med 2015 fördelar sig mellan flera olika yrkesgrupper:

  • Undersköterskor och vårdbiträden (kommuner): 3 100 eller 4 procent
  • Undersköterskor och vårdbiträden (landsting/regioner) 1 000 eller 4 procent
  • Grundskolelärare (kommuner): 4 600 eller 9 procent
  • Övrigt socialt och kurativt arbete (kommuner): 3 400 eller 27 procent
  • Barnskötare (kommuner): 3 300 eller 11 procent
  • Elevassistenter (kommuner): 2 200 eller 26 procent
  • Socialsekreterare (kommuner): 1 200 eller 7 procent

Antalet månadsavlönade medarbetare i kommuner och landsting ökade 2016 med 37 000 personer. Ökningen i kommunerna är 4,6 procent och i landstingen 1,3 procent.

Antalsökningen inom kommunerna är störst inom skolan, 16 500 personer eller 6 procent, följt av socialt och kurativt arbete, 6 000 personer eller 15 procent, samt vård och omsorg, 3 500 personer eller 2 procent.

Utifrån specifika yrkesgrupper har antalet grundskole- och gymnasielärare ökat kraftigt under 2016 med 6 400 personer eller 7 procent. Antalet socialsekreterare har ökat med 1 900 personer eller 8 procent. I landstingen noteras ökningar bland annat för undersköterskor, 900 personer eller 2 procent, och läkare, 500 personer eller 2 procent.

Den statistik som redovisas här och på www.skl.se är inklusive kommunalförbund för kommuner och landstingsbolag för landsting och regioner. I de personalnyckeltal som redovisas på www.kolada.se ingår inte kommunalförbund.

Anställda och heltidsarbetande i välfärden 2016 (PDF, nytt fönster)

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!