Publicerad: 25 november 2015

Nyhet

Flera kommuner avlastar Malmös mottagande

Tidigare har Trelleborg fått stöd. Nu Malmö. Kommuner ställer upp för varandra i det ansträngda mottagandet av ensamkommande barn och unga.

Håkan Sörman, VD, SKL

– Mottagandet av ensamkommande barn och unga är ansträngt i många kommuner. Men kommunsektorn hjälps åt över kommungränserna. Kommuner ger varandra viktigt stöd i dessa svåra tider, säger SKL:s VD Håkan Sörman.

Tidigare under hösten vädjade Trelleborg andra kommuner om stöd med boenden för ensamkommande barn och unga. Flera Skånekommuner gav då sin hjälp. Nu får Malmö stad avlastning i sitt mottagande i ett nytt samarbete.

Barn och unga transporteras från Malmö

Samarbetet innebär att ensamkommande barn och unga transporteras med buss från Malmö till Norrköping, Skellefteå, Örebro och Gävle (där kommunstyrelsen föreslås ta beslut den 8 december). De barn och unga som transporteras till dessa kommuner bor här tills en annan kommun anvisats att ta över det långsiktiga ansvaret för barnens boende och omsorg.

Två barn som håller armarna om varandras ryggar.

SKL har bistått framtagandet av överenskommelser och förberedandet av det operativa arbetet. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har agerat mycket snabbt och gett viktigt stöd, både finansiellt och operativt.

– Att kommunerna hjälper varandra är viktigt för att underlätta den svåra situationen här och nu. Men stödet från staten måste fortfarande bli bättre, säger Håkan Sörman.

Det krävs en rad akuta åtgärder från staten

Migrationsverkets anvisning och registring av barnen måste ske bättre och snabbare, så att läget blir mindre ansträngt i kommunerna dit ensamkommande barn och unga först söker sig, och så att barnen kan etablera sig i det svenska samhället tidigare.

SKL har lagt fram ett femtiotal förslag på tillfälliga regelförändringar för att underlätta asyl- och flyktingmottagandet i kommuner och landsting. Flera av dessa gäller just socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga.

– Regelförändringarna behöver genomföras snarast. På sikt behöver det svenska mottagningssystemet förändras i grunden, säger Håkan Sörman.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!