Publicerad: 22 juni 2016

Nyhet

Fjärrundervisning tillåts – men alla ämnen bör omfattas

Riksdagens beslut att skolhuvudmän ska få köpa fjärrundervisning av varandra gynnar Sveriges elever. Det är en stor framgång för SKL. Men alla ämnen omfattas inte av beslutet.

Per-Arne Andersson

– Riksdagens beslut är ett första viktigt steg, men det får inte stanna här. Fjärrundervisning på entreprenad måste tillåtas i alla de ämnen där skolhuvudmannen ser att det behövs, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

– Undervisning av en behörig lärare via fjärrundervisning är rimligen bättre än att en obehörig lärare undervisar i klassrummet. Vi behöver stötta den tekniska utveckling som pågår och undanröja de juridiska hindren. Om behovet finns bör självfallet skolhuvudmän även få köpa undervisning av varandra i till exempel mandarin, fysik eller matematik, säger Per-Arne Andersson.

Envist arbete ger resultat

Under flera år har SKL drivit på för att ändra lagen till vad som många uppfattar som självklart – att elever ska ha rätt till fjärrundervisning när skolan inte har en behörig lärare i ämnet. Undervisningen eller studiehandledningen sker då med hjälp av digitala verktyg från en annan geografisk plats. Bristen på lärare i vissa ämnen och i vissa regioner är stor och den enda praktiska lösningen kan vara att huvudmannen köper tjänsten av en annan huvudman. Detta har alltså inte varit tillåtet alls tidigare.

– Fjärrundervisning är också ett exempel på hur digital teknik kan användas på ett sätt som gagnar eleverna och svarar mot invånarnas förväntningar. En undersökning som SKL har gjort, visar att sju av tio invånare är positiva till att digitala pedagogiska verktyg används i undervisningen, säger Per-Arne Andersson.

Riksdagens beslut den 21 juni innebär att skolhuvudmän får köpa modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål på entreprenad av varandra, både som närundervisning och fjärrundervisning. Detta förutsätter att skolhuvudmannen inte lyckats få tag i en lämplig lärare eller studiehandledare och att färre än fem elever vill ha modersmålsundervisning i språket.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!