Publicerad: 7 oktober 2016

Nyhet

Finansiering av järnvägsbygge måste lösas

Det är bra att regeringen tar ställning för en höghastighetsjärnväg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Men finansieringen är ett problem som måste lösas.

Regeringen presenterade under torsdagen en ny infrastrukturproposition på en presskonferens och meddelade då att järnvägen ska byggas etappvis, i den takt ekonomin tillåter. Det innebär att det är osäkert vad som kommer att byggas när.

– Det är positivt att regeringen tar ställning för en höghastighetsjärnväg. Men finansieringen återstår att lösa. Vi förutsätter att regeringen återkommer med besked i den frågan, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

– Vi vill också påminna om vikten av att höghastighetsjärnvägen kan trafikeras av regional tågtrafik. De allra flesta reser i dag regionalt.

Välkommet med ökat anslag till underhåll

En annan nyhet i infrastrukturpropositionen är att regeringen höjer anslaget till drift- och underhåll av landets järnvägar med 47 procent 2018-2029 jämfört med 2014-2025. Det är ett välkommet besked, anser SKL. Underhållet av järnvägarna är eftersatt sedan lång tid tillbaka och påverkar den växande regionala pendlingen negativt.

Infrastrukturpropositionen kommer att presenteras i sin helhet när regeringen överlämnat den till riksdagen i nästa vecka.

En höghastighetsjärnväg planeras mellan Stockholm och Göteborg och Stockholm och Malmö. Bygget av järnvägen ska leda till ökad tillväxt och ökat bostadsbyggande. På uppdrag av regeringen arbetar den så kallade Sverigeförhandlingen med att ordna finansieringen. Utöver statlig finansiering, vill Sverigeförhandlingen att kommuner som tilldelas en station längs med järnvägen är med och betalar för järnvägen.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!