Publicerad: 20 december 2017

Nyhet

Finansiera höghastighetsjärnväg utanför transportplanen

Bygget av den planerade höghastighetsjärnvägen bör finansieras vid sidan av statens transportplan. Det betonar SKL med anledning av att Sverigeförhandlingen lämnar sitt slutbetänkande i dag.

Lena Micko

Lena Micko

- Det är angeläget att höghastighetsjärnvägen byggs, men investeringen tränger undan andra viktiga insatser så länge den finansieras med resurserna inom den nationella transportplanen. Järnvägen behöver finansieras på annat sätt, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Fullt möjligt att göra en särskild satsning

En första utbyggnad av järnvägen finns planerad inom transportplanen för åren 2018-2029. Den bör ske som planerat, anser SKL. Men resterande utbyggnader behöver finansieras vid sidan av transportplanen, så att staten får bättre utrymme att genomföra andra angelägna investeringar i svensk infrastruktur. Detta förordar också Sverigeförhandlingen, som utrett järnvägens finansiering på uppdrag av regeringen.

- Om regeringen gör bedömningen att höghastighetsjärnvägen är viktig för hela Sveriges tillväxt och utveckling, då bör det exempelvis vara möjligt att finansiera bygget genom att låna upp mer pengar inom statsbudgeten, säger Lena Micko.

- En sådan lösning skulle också kunna leda till att järnvägen byggs färdigt tidigare än vad som är planerat i dag. Det är fullt möjligt för staten att göra en särskild satsning på höghastighetsjärnvägen och att göra det inom ramen för det finanspolitiska ramverket.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!