Publicerad: 10 november 2015

Nyhet

Feriejobben – ett första steg in på arbetsmarknaden

84 000 skolelever har i sommar feriejobbat i kommuner, landsting och regioner. Arbetslivserfarenhet under skoltiden gör det lättare för unga vuxna att få jobb efter avslutad examen.

två gymnasieelever som tittar på prover

– För många unga är feriejobben en dörr in till framtida jobb. Inte minst gäller det för grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Feriejobben erbjuds ofta både brett till många skolelever, men riktar sig även till prioriterade grupper, exempelvis personer med funktionshinder och ensamkommande unga. Årets enkät från SKL visar att 19 fler kommuner hade avsatt platser till nyanlända och ensamkommande unga, vilket är en ökning med 40 procent.

Erfarenhet ger arbete

Två av tre kommuner och samtliga landsting och regioner använder feriejobben som ett sätt att marknadsföra sig som arbetsgivare. Ungdomar som haft ett feriejobb är en viktig rekryteringsbas vid exempelvis tillsättning av sommarvikariat.

Per-Arne Andersson, avdelningschef, SKL

– Genom feriejobben får eleverna viktig erfarenhet av att arbeta inom välfärden. Jobben bidrar därmed till att kompetensförsörjningen säkras på sikt. Det blir en win-win situation, säger Per-Arne Andersson.

– I en kommande rapport kan vi dessutom se att ungdomar som haft arbete under skoltiden har dubbelt så stor chans att få ett arbete efter avslutad gymnasieexamen, säger Per-Arne Andersson. 

Feriejobben innebär att elever, främst de som avslutat årskurs 9 och de som går första och andra året på gymnasiet, erbjuds att prova på att arbeta ett par veckor under sommaren.

  • Statistiken (i rapporten) är framtagen av SKL med en enkät till samtliga kommuner.
  • Enkätundersökning genomfördes under oktober år 2015 och besvarades av 83 procent av kommunerna och av 62 procent av landstingen och regionerna.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!