Publicerad: 23 november 2015

Nyhet

Fel om ersättning för äggdonation

Uppgifter i SVT gör gällande att SKL beslutat om samtliga landstings ersättning till äggdonatorer. Detta är fullkomligt felaktigt.

Sjuksköterska i ett väntrum.

SKL har ett uppdrag att utreda en rimlig ersättningsnivå för äggdonationer som motsvarar det besvär och den inkomst donatorn tappar, samt se över ersättningen till spermiedonationer, varefter en rekommendation ges till landstingen och regionerna.

Landsting och regioner beslutar själva om avgifter och ersättningar. Det förekommer att SKL rekommenderar landstingen/regionen att exempelvis harmonisera avgifter, men det är fortfarande det enskilda landstinget/regionen som bestämmer.

Någon rekommendation om ersättningar till äggdonatorer finns ännu inte.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!