Publicerad: 10 september 2018

Nyhet

Färre traditionella majoriteter i kommuner och landsting

Valdeltagandet ökar, förtroendet för politiker minskar och de traditionella blocken saknar majoritet i merparten av kommuner, landsting och regioner. 

Jämfört med kommun- och landstingsvalen 2014 tappar Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Moderaterna röster medan Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet ökar. Det visar det första preliminära valresultatet från valnatten som Sveriges Kommuner och Landsting har analyserat.

I 195 kommuner ser inget av de traditionella blocken ut att ha fått egen majoritet jämfört med 162 efter 2014 års val. I 132 kommuner och 16 landsting och regioner ser Sverigedemokraterna ut att kunna bli vågmästare mellan de traditionella blocken. Det innebär att merparten kommuner, landsting och regioner kommer att styras genom blocköverskridande koalitioner, minoritetsstyren eller någon form av samarbete med Sverigedemokraterna. Efter valet 2014 bildades blocköverskridande koalitioner i 101 kommuner och 4 landsting och regioner.

Några av de större förändringarna från valet 2014:

  • Jämfört med förra kommunvalet tappar (S) 3,6, (MP) 3,2 och (M) 1,5 procentenheter. (SD) ökade med 3,5, (C) med 1,8 samt (V) och (KD) med vardera 1,2 procentenheter.
  • Jämfört med förra landstingsvalet tappar (S) 4,2, (MP) 3,1 och (M) 2,2 procentenheter. (SD) ökar med 3,8, (C) 2,1, (KD) 1,9 och (V) 1,4 procentenheter.
  • (C)och (L) får mer än 1 procentenhet fler röster i kommunvalet jämfört med riksdagsvalet.
  • (SD) har betydligt lägre stöd i kommun- och landstingsvalen än i riksdagsvalet. Det skiljer 4,8 respektive 4,7 procentenheter.
  • Förtroendet för politiker har minskat från att 2014 har varit 67 procent till att 2018 vara nere på 59 procent.

Valdeltagandet 2018 ser ut att ha ökat jämfört med förra valets preliminära valresultatet, men det råder ett fortsatt ojämlikt deltagande i olika valdistrikt. Fler än någonsin tidigare har valt att förtidsrösta och trenden att rösta olika i kommun-, landstings- och riksdagsval har fortsatt att öka i 2018 års val.

Sammanfattningen baseras på det preliminära valresultatet.

Val och maktfördelning i kommuner, landsting och regioner

Alla nyheter om valet samlat på skl.se/val

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!