Publicerad: 19 september 2019

Nyhet

Färre inhyrda läkare

Kostnaderna för inhyrda läkare minskar men ökar för inhyrda sjuksköterskor. Det visar den halvårsvisa sammanställningen över kostnader för inhyrd personal.

Fredrik Lennartsson

Fredrik Lennartsson

– Jag är inte förvånad över siffrorna. Rekryteringsläget är tufft, men det är ändå glädjande att kostnaderna för läkare faktiskt minskar, säger Fredrik Lennartsson, direktör på avdelningen för vård och omsorg.

En annan aspekt än kostnader är hur stor andelen inhyrd personal är i förhållande till egen personal. Där är siffrorna stabila, totalt 3,5 procent och i nivå med motsvarande period 2017. 96,5 procent av kostnaderna för all vårdpersonal i regionerna härrör alltså från fast anställda.

Därför är oberoende viktigt

Patienterna ska få en trygg vård med hög grad av kontinuitet.

Det har också betydelse för att andra utvecklingsarbeten inom hälso- och sjukvården ska lyckas. Det handlar om bättre kvalitet, högre patientsäkerhet och större trygghet för patienterna samt bättre arbetsmiljö för vårdens medarbetare.

– Arbetet för att nå en hyroberoende vård kommer att fortsätta, säger Fredrik Lennartsson. Vi kommer till exempel att se över möjligheten till utökat samarbete mellan regionerna kring upphandlingen av inhyrd vårdpersonal.

De senaste åren har regionerna samarbetat och vidtagit en mängd olika åtgärder för att klara utmaningarna. Den generella åtgärd som haft störst effekt har varit en tydlig ledning, styrning och uppföljning med gemensamt ansvarstagande, såväl nationellt som i regionerna.

–Erfarenheterna talar tydligt för att ett fortsatt nationellt och regionalt arbete är av största vikt för att uppnå ett oberoende av inhyrd personal i vården. Vi behöver både fortsätta med åtgärder vi sett ger resultat samt utveckla och pröva nya åtgärder.

Fler resultat

  • Tio regioner har minskat sina kostnader för inhyrd personal det första halvåret 2019 jämfört med samma period föregående år. Värmland, Jönköping, Halland, Västra Götaland, Sörmland, Uppsala, Gävleborg, Jämtland, Gotland och Norrbotten.
  • Kostnaderna för inhyrd personal i primärvården har ökat med två procent totalt i landet under första halvåret jämfört med samma period föregående år. Kostnaderna minskade i 9 av 21 regioner. Hyrkostnaderna ökade med 1 procent för läkare och för sjuksköterskor med 36 procent.
  • Tolv regioner har minskat sina kostnader för inhyrd personal i psykiatrin. Totalt i landet minskar kostnaderna med 2 procent. Hyrkostnaderna minskade för läkare i psykiatrin med sex procent men ökade för sjuksköterskor med 8 procent.
  • Den totala kostnaden i landet för inhyrda sjuksköterskor fortsätter att öka, med 17 procent, medan kostnaden för inhyrda läkare minskar med 2 procent.
  • Ökningen för all inhyrd personal är totalt 3,7 procent, eller 95 miljoner kronor.

Martin Rödholm
Konsult

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!