Publicerad: 3 september 2015

Nyhet

Färre dubbdäck ger bättre luftmiljö

Användandet av dubbdäck orsakar dålig luftmiljö i flera tätorter och behöver därför minska. Det bör kunna kosta att köra bil med dubbdäck i tätorterna.

Trafikerad gata med cyklist och bilar.

Det skriver SKL i ett yttrande till ett betänkande från en offentlig utredning om dubbdäcksanvändningen i tätorter.

– Bilarnas dubbdäck river upp partiklar som är skadliga att andas in. Användandet av dubbdäck är det främsta problemet för luftmiljön i tätorterna i dag, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Trots de utmaningar som flera kommuner står inför föreslår utredningen ingen åtgärd som kan få ner dubbdäcksanvändningen.

Lena Micko, ordförande för SKL.

– Kommunerna gör mycket för att förbättra luftmiljön i tätorterna. De lägger om trafik, de städar gatorna, de inför dubbdäcksförbud på enskilda gator och de dammbinder många vägar. Men arbetet är kostsamt och kommunerna behöver ännu bättre verktyg för att kunna nå de mål Sverige har för luftmiljön, säger Lena Micko.

– Vi vill att det ska bli möjligt för kommuner att ta ut en dubbdäcksavgift. Det kan få bilister att avstå från att köra med dubbdäck i tätorterna. Avgiften bör tillfalla kommunerna bland annat för att kompensera för de stora kostnader som kommunerna har i dag och fortsättningsvis kommer att ha i arbetet med att förbättra luftmiljön.

Bland kritiker finns uppfattningen att minskad dubbdäcksanvändning kan drabba trafiksäkerheten.

– Visst kan man uppleva att dubbdäck gör bilresan tryggare. Men i många städer i södra och mellersta Sverige kan dubbarna kompenseras med ett bra körsätt. Det är till exempel viktigt att hålla rätt hastighet och att anpassa körsättet till underlaget. Nästan alla nya bilar har också effektiva antisladdsystem. För dessa har dubbdäck ingen påvisbar effekt, säger Lena Micko.

Hämta yttrandet: "Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort?" (PDF, nytt fönster)

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!