Publicerad: 13 oktober 2017

Nyhet

Färdplan för god och nära vård

SKL stödjer i huvudsak förslagen från regeringens utredare för att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården.

I förslaget beskrivs en gemensam plan där såväl statliga initiativ som initiativ från andra aktörer inom hälso- och sjukvården kommer att omfattas. Tidshorisonten är satt till 10 år.

– Det är bra och viktigt med en tioårig tidshorisont. Många landsting, regioner och kommuner har redan påbörjat sina förändringsresor. Men det krävs uthållighet, långsiktighet och ett tydligt ledarskap, såväl politiskt som i verksamheterna, för att nå framgång, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

SKL betonar i sitt yttrande också vikten av att färdplanen ska omfatta såväl hälso- och sjukvård som omsorg. Kommunerna är aktörer inom båda dessa områden.

– Ska vi nå fram till målbilden måste både landsting, regioner och kommuner inkluderas i arbetet, och det är glädjande att detta synliggörs i delbetänkandet, säger Lena Micko.

Kostnader för införande

Utredningen beskriver även att det redan på kortare sikt kommer tillstöta ”puckel-kostnader” för förberedelser och genomförande för att utarbeta och implementera nya arbetssätt och tekniska lösningar. Ett sätt att påskynda detta kan enligt delbetänkandet vara via statligt tillskjutna medel.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!