Publicerad: 7 december 2018

Nyhet

Fakta om välfärdens medarbetare

Kommuner, landsting och regioner har 1,2 miljoner anställda. Nu finns fakta och statistik om personalen samlat och överskådligt presenterat.

Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarfrågor.

Agneta Jöhnk.

− Syftet med materialet är att ge en översiktlig bild över de anställda i kommuner, landsting och regioner. Det visar bland annat hur många som arbetar heltid, hur många som fortsätter att arbeta efter 65 års ålder och hur sjukfrånvaron ser ut. Det ger alla som vill veta mer om och diskutera förutsättningarna för välfärden, gemensamma fakta att utgå ifrån, säger Agneta Jöhnk, chef för arbetsgivarpolitiska avdelningen på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kommuner, landsting och regioner har 1,2 miljoner anställda som varje dag får vård, skola och omsorg att fungera. De som arbetar i välfärden har Sveriges viktigaste jobb. Den minsta arbetsgivaren, Bjurholm, har 300 anställda och den största, Västra Götalandsregionen, har nästan 50 000 anställda.

I takt med att befolkningen växer så ökar också kraven på välfärdstjänster som skola, vård och omsorg, samtidigt som konkurrensen om arbetskraften kommer att vara tuff de kommande åren. Alla kommuner, landsting och regioner behöver fortsätta vara attraktiva arbetsgivare. Det pågår mycket strategiskt arbete i kommuner, landsting och regioner för att möta rekryteringsutmaningen.

  • Materialet är uppdelat i sex avsnitt: Allmänt om anställda, tidsbegränsade anställningar, personalrörlighet, hel- och deltid, sjukfrånvaro samt lön.
  • Fakta och statistik uppdateras årligen med senaste uppgifterna från SKL:s personal- och lönestatistik. Detta material baseras till störst del på SKL:s personal- och lönestatistik som samlas in i november varje år. För att kunna jämföra med arbetsmarknaden som helhet används även statistik från andra källor.
  • Materialet baseras på personalstatistik från 2017. Under våren presenteras nya siffror från november 2018.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!