Publicerad: 1 februari 2018

Nyhet

Extra miljarder till skolan behöver flexibel reglering

Regeringens nya modell för fördelning av extra statsbidrag till skolan riskerar att öka byråkratin och förhindra satsningar utifrån kommunernas behov. SKL vill se ett mer flexibelt system.

Per-Arne Andersson.

Per-Arne Andersson.

Regeringen har beslutat om ett extra statsbidrag för att förbättra resultaten och stärka likvärdigheten i skolan. När reformen är fullt utbyggd år 2020 kommer landets skolor att kunna söka och dela på sex miljarder kronor.

– För att säkra att pengarna verkligen gör nytta är det väsentligt att staten är öppen för att förändra regelsystemet utifrån kommunernas erfarenheter och behov. Man bör också dra nytta av de kommuner som länge arbetat med socioekonomisk fördelning. Därför behöver reformen följas upp redan i höst, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

– Det är bra att elevernas förutsättningar påverkar fördelningen av de nya pengarna. Men i princip vill SKL minska antalet riktade statsbidrag. Statens tillskott av resurser till såväl skolan som andra välfärdsområden bör istället ske i form av generella och värdesäkrade statsbidrag, säger Per-Arne Andersson.

SKL avstyrkte den utformning av statsbidraget som föreslogs av Skolkommissionen. Det sätt som villkoret är utformat riskerar att leda till ökad administration och formalia som hindrar medlen att användas på bästa sätt utifrån det presenterade syftet.

SKL menar även att målet att utjämna för skillnader i kommuners olika strukturella förutsättningar hanteras bäst inom kostnadsutjämningssystemet och ser fram emot förslag i den pågående översynen av kostnadsutjämningssystemet.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!