Publicerad: 16 mars 2018

Nyhet

EU-direktiv om dricksvatten alltför detaljreglerat

SKL har lämnat ett yttrande över EU-kommissionens reviderade dricksvattendirektiv. Den detaljreglering som föreslås är alltför långtgående. 

Lena Micko

Lena Micko

SKL menar att det nya direktivet innehåller en del viktiga förslag, men att det måste lämnas mer utrymme för medlemsstaterna att själva få bestämma över hur kvaliteten på dricksvatten ska regleras.

– Självklart ska alla ha tillgång till säkert dricksvatten. Det är bra att EU sätter de övergripande målen, men Sverige har i grunden ett säkert dricksvatten och en nationell syn på hur dricksvatten ska produceras som skiljer sig från europeisk praxis. Vi anser därför att frågan om tillgång på dricksvatten måste kunna behandlas av varje medlemsland, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Ökad administration

EU:s inställning att rätten till dricksvatten enbart ska utgå från offentligt vatten fungerar inte i Sverige. I Sverige har ungefär 15 procent av befolkningen inte kommunalt vatten och det finns många små vattenproducenter.

– SKL bedömer att det skulle krävas orimligt mycket administration och medföra ökade kostnader för kommunerna om alla vattenproducenter och brunnar skulle omfattas av regleringarna i direktivet. Det skulle drabba hushållen och redan ekonomiskt pressade kommuner, säger Lena Micko.

Kommuninvånare är i regel nöjda med sina enskilda dricksvattenlösningar. Att alla skulle ha tillgång till offentligt vatten är inte rimligt, eller något som invånarna i särskild stor utsträckning efterfrågar.

Småskalighet viktigt

SKL ställer sig kritisk till ett flertal punkter i det nya direktivet, bland annat saknas det en tydlig flexibilitet för små dricksvattenproducenter. Reglerna kring material i kontakt med dricksvatten måste ha en tydlig hälsoaspekt. Staten bör också ta ett större ansvar när det gäller kontroll av enskilda brunnar och hjälpa till med vägledning till små dricksvattenproducenter.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!