Publicerad: 8 juni 2016

Nyhet

Ett bredare grepp om gode män vore bättre

SKL vill att hela systemet för gode män ses över. Det framfördes igen vid ett möte med regeringen idag. Inga löften om detta lämnades men diskussionen var konstruktiv.

Germund Persson

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) deltog idag på ett möte på regeringskansliet om tillsynen över överförmyndare och gode män. Vid mötet med justitieminister Morgan Johansson upprepade SKL förbundets syn att hela systemet för gode män borde ses över från grunden istället för att man bara riktar in sig på vissa delar. Mötet fokuserade mycket på vad som kan göras inom ramen för dagens lagstiftning, men behovet av regeländringar togs också upp.

– Det var ett konstruktivt möte och positivt att regeringen vill vidta åtgärder för att stärka tillsynen över överförmyndare och gode män. Vi hoppas dock fortfarande på att man kan ta ett bredare grepp kring lagstiftningen, säger Germund Persson, chefsjurist vid SKL.

SKL ser positivt på att bland annat frågan om ett nationellt register över gode män och förvaltare tycks ha väckt regeringens intresse. På mötet togs också ett antal andra frågor om önskvärda regeländringar upp, till exempel förutsättningarna att entlediga överförmyndare respektive gode män.

Regeringen kommer att ge länsstyrelserna i uppdrag att komma med förslag på förbättringar eller förändringar när det gäller tillsynen över överförmyndare och gode män.

– Det är bra, inte minst att regeringen tycks instämma i behovet av ökat kunskapsstöd till kommunerna. Det har sedan länge efterfrågats från kommunalt håll. Vi ser fram emot ökad samverkan med länsstyrelserna för att tillsynen ska fungera bättre än idag, säger Germund Persson.

SKL tycker om gode män

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!