Publicerad: 21 november 2016

Nyhet

Ersättning till ägg- och spermiedonatorer

Idag ger landstingen varierande ersättning till personer som donerar ägg eller spermier. Nu rekommenderar SKL:s styrelse en enhetlig ersättning.

Gravid kvinna
Donation ska vara altruistisk, det vill säga osjälvisk och utan vinning för donatorn. Däremot ska de kostnader för till exempel resor eller eventuella löneavdrag kompenseras. Ett system där faktiska kostnader för varje enskild donator kompenseras är administrativt betungande, och därför föreslår SKL istället en schablonersättning:
  • Ersättning för äggdonation 5 600:- per tillfälle (12,6 procent av prisbasbelopp)
  • Ersättning för spermiedonation 550:- per tillfälle (1,24 procent av prisbasbelopp)

Beloppen kopplas till prisbasbelopp och räknas om årligen. SKL föreslår också att om donator har kostnader utöver schablonersättningen så kan ersättningen ökas, efter individuell prövning.

Enkätundersökning om kostnader

Summorna är satta efter en beräkning som gjorts utifrån en enkätundersökning som gjorts för att ta reda på vilka kostnader en donator har. Beräkningen är gjord för att komma så nära faktisk kostnad som möjligt.

– Det är nu upp till landstingen och regionerna att besluta om de vill medverka till en enhetlig ersättning. Det är rimligt att ersättningen är lika, oavsett var i landet donatorerna finns, säger Lena Micko, ordförande, SKL.

Läs rekommendationen.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!