Publicerad: 12 maj 2017

Nyhet

Ersättning för vård via nätet

Styrelsen för SKL föreslår en gemensam utomlänsersättning för digitala vårdtjänster i primärvård.

Anders Henriksson

Anders Henriksson

En rimlig utomlänsersättning, alltså den ersättning som landstingen fakturerar varandra för digitala utomlänsbesök hos läkare i primärvård bedöms ligga på 650 kronor inklusive. patientavgift.

Rekommendationen rör bara ersättning mellan landstingen, inte vilken ersättning landstingen betalar till sina kontrakterade vårdgivare.

– Vi ser en snabb utveckling, inte bara av digitala läkarbesök utan även andra typer av digital vård. Det här är bra och också en nödvändig utveckling för att klara av de ökade behoven som hälso- och sjukvården står inför, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, SKL.

Idag är det framför allt två privata enheter i Region Jönköping som erbjuder digitala läkarbesök. De har patienter från hela Sverige och för de patienter som inte är bosatta i Region Jönköpings län skickar regionen utomlänsfakturor i enlighet med Riksavtalet för utomlänsvård.

På ett år har de digitala utomlänsbesöken mer än tiodubblats. Under mars 2017 gjordes knappt 13 000 besök och totalt sedan förra sommaren har gjorts t närmare 55 000. Förra året fakturerades 2195 kr per besök men sedan 1 januari i år är ersättningen för webbaserade läkarbesök 1200 kr.

Utrymme för utveckling

Olika aspekter har vägts mot varandra för att ta fram en rimlig ersättningsnivå. Den bör vara tillräcklig hög för att medge en utveckling av digitala tjänster med kvalitet. Samtidigt har de patienter som hittills vänder sig till nätvården förhållandevis enkla åkommor. Digitala vårdtjänster har också lägre kringkostnader än vanliga besök och patienterna kan själva göra en del av jobbet.

– Vi behöver utveckla underlaget för att bedöma vad som är en rimlig ersättning vid digitala besök och därför bör detta ses i ett kort perspektiv, säger Anders Henriksson.

SKL kommer att följa den fortsatta utvecklingen med de allt fler digitala enheter och tjänster som nu utvecklas runt om i landet och underlaget med eventuella prisjusteringar kommer efter hand förbättras.

Utomlänsvård i förändring

Skälet till SKL:s rekommendation är en uttrycklig önskan från landstingen och regionerna om ett gemensamt grepp för att hantera situationen i en fråga där utvecklingen går oerhört snabbt, där begreppet utomlänsvård får ett delvis nytt innehåll och där nuvarande system och regleringar inte är optimala för att vårdens resurser ska nyttjas på bästa sätt. Samtidigt framhåller landstingen och regionerna det angelägna i den påbörjade utvecklingen och dess betydelse för vårdens tillgänglighet för patienterna.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!