Publicerad: 12 maj 2017

Nyhet

Ersättning för läkemedel klar

Regeringen och SKL är överens om ersättningen för läkemedel för åren 2017–2019.

Anders Henriksson

Anders Henriksson

– Vi är nöjda med att vi nu har långsiktiga förutsättningar på plats, i väntan på den läkemedelsutredning som pågår, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, SKL.

Överenskommelsen innebär att ersättningen till landstingen för 2017 och även 2018-2019 fastställs genom ett ömsesidigt accepterande av att Socialstyrelsens årliga läkemedelsprognos utgör bas för ersättningen, såväl för förmånen som för läkemedel vid hepatit C.

Ersättningen för 2017 omfattar totalt 25,9 miljarder kronor vilket innefattar 70 procent av ersättningen för hepatit C samt en övrigt-post om 1,6 miljarder kronor. I ersättningsmodellen ingår precis som tidigare år även en vinst- och förlustmodell som utlöses om det årliga utfallet avviker med mer än 3 procent.

Delar på återbäring

Parterna är överens om att dela på den återbäring inom läkemedelsförmånerna som gemensamt framtagna riskdelnings- och återbäringsavtal inom ramen för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV:s arbete resulterar i.

Landstingen och regionerna kan därför för 2017 tillgodoräkna sig 70 procent av återbäringen. Resterande 30 procent, det vill säga statens andel, kommer justeras ner i nästkommande års utbetalningar. För 2018 och för 2019 kommer landstingen kunna tillgodoräkna sig 60 procent av återbäringen och resterande 40 procent justeras ner på motsvarande sätt.

Inga enskilda avtal får slutas Inga avtal för läkemedel inom läkemedelsförmånerna ska tecknas mellan enskilda landsting eller regioner och läkemedelsföretag under 2017-2019.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!