Publicerad: 19 december 2019

Nyhet

En miljard för att göra sjukskrivningsprocessen tryggare

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse för 2020 om att fortsatt utveckla hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivningar.

Foto

Marie Morell Ardalan Shekarabi

Satsningen, som omfattar närmare en miljard kronor, ska även stärka vårdens samarbete med Försäkringskassan och arbetsgivare.

– Blir du sjuk av ditt arbete så ska du kunna lita på att det starka samhället finns där och stöttar dig, och du ska få snabb hjälp tillbaka till hälsa och jobb. För det krävs det ett bra samarbete med alla berörda aktörer, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

– Den här satsningen ska underlätta för patienter som blivit sjukskrivna att snabbare och enklare kunna återgå till arbete. Satsningen fokuserar på ökad kompetens i sjukskrivningsfrågor för läkare, rehabiliteringskoordinatorer och annan hälso- och sjukvårdspersonal, säger Marie Morell, ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation.

Det fleråriga arbetet med att digitalisera läkarintygen och kringliggande tjänster, så att läkaren och Försäkringskassans handläggare kan skicka och ta emot läkarintygen elektroniskt, slutförs i och med överenskommelsen. Detta syftar till att spara tid och resurser samt förbättra dialogen mellan läkare och handläggare på Försäkringskassan. Det innebär även att processen blir tryggare och smidigare för individen, som även kan hantera sina intyg själv via Mina intyg på 1177.se.

Av det totala beloppet till regionerna på 944 miljoner kronor ska hälften användas för att stärka tillgången till behandling och rehabilitering för patienter som har långvarig smärta eller psykisk ohälsa.

Genom tidigare överenskommelser mellan regeringen och SKR har regionerna bland annat fått stimulansmedel för att utveckla en funktion för koordinering inom hälso- och sjukvården. I syfte att stärka stödet till individen har regeringen föreslagit att det införs en lagstadgad skyldighet för regionerna att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter för att främja återgång i arbete. Lagen om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter träder ikraft den 1 februari 2020.

Cecilia Alfvén
Handläggare

Anne-Marie Norén
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!