Publicerad: 9 juni 2017

Nyhet

Enklare att söka om hemtjänst för äldre

En ny utredning föreslår enklare regler för ansökan om hemtjänst och en ny boendeform för äldre som efterfrågar trygghet och sociala aktiviteter.

Många kommuner vill kunna erbjuda enklare och snabbare handläggning för ansökan om hemtjänst och flera kommuner gör det redan idag. Rättsläget har dock uppfattats som oklart. Det är därför ett mycket välkommet utredningsförslag, som innebär att en ändring görs i socialtjänstlagen. Lagändringen ger kommunerna större befogenhet att bevilja äldre vissa insatser inom äldreomsorgen utan att en individuell biståndsprövning behöver göras.

– Vi välkomnar förslagen som innebär större flexibilitet och ökat självbestämmande för kommunerna. Detta kommer att leda till en mer tillgänglig och behovsanpassad äldreomsorg som gynnar våra äldre, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Utredningen föreslår även att det ska bli möjligt för kommuner att inrätta en särskild boendeform för äldre som inte behöver omvårdnad dygnet runt. För att idag komma ifråga för ett särskilt äldreboende krävs ofta att den äldre behöver vård och omsorg dygnet runt.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!