Publicerad: 14 mars 2016

Nyhet

Enklare att planera för bostäder med bindande besked

Kommunerna ska kunna begära bindande besked av länsstyrelserna om hur statliga intressen ska hanteras vid detaljplanering, föreslår en statlig utredning.

Det är ett bra förslag som regering och riksdag behöver göra verklighet av, anser SKL.

Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, SKL

– Planeringen av bostäder fördröjs när en kommun inte får tydliga besked om hur statliga intressen ska hanteras. I värsta fall ändrar länsstyrelsen sitt besked sent i processen och det kan stoppa planarbetet helt, säger SKL:s 1:e vice ordförande Anders Henriksson.

Enligt utredningsförslaget ska kommuner även kunna begära besked av länsstyrelsen redan innan detaljplanearbetet startar, och detta besked ska alltså inte kunna ändras vid ett senare skede. Beskedet kan till exempel gälla hur riksintressen om friluftsliv, naturvård eller kulturmiljövård ska hanteras.

Stor vilja att få fart på bostadsbyggandet

I den allmänna debatten påstås det ofta att kommunerna på grund av bristande vilja inte tar fram detaljplaner som låter företagen börja bygga bostäder. Utredningen slår hål på den myten.

– Utredningen konstaterar att kommunerna satsar på att planlägga mer mark för nya bostäder och på att göra det snabbare. Det finns en uttalad ambition i kommunsverige om att bidra till ett ökat bostadsbyggande, säger Anders Henriksson.

– Konstaterandet stämmer överens med studier som SKL har genomfört. Vi har bland annat gjort en studie som visar att det i fjol fanns möjlighet att bygga hela 173 000 bostäder i färdiga och aktuella detaljplaner i 54 tillväxtkommuner. Det kan jämföras med att det endast byggdes drygt 22 000 bostäder i dessa kommuner året innan.

Gemensam reservation lämnades från Moderaterna, Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!