Publicerad: 26 juni 2017

Nyhet

Enklare att hyra ut hus på landsbygden till nyanlända

SKL och LRF har tagit fram en avtalsmall som kan göra det enklare för kommuner att ingå avtal med ägare av jord- och skogsbruksfastigheter som vill hyra ut boenden till nyanlända.

Per-Arne Andersson

Per-Arne Andersson

Avtalsmall för uthyrning av hus till nyanlända

– Kommuner behöver hitta många olika typer av boendelösningar för nyanlända som anvisas enligt bosättningslagen. Att använda möjligheten till bostäder hos LRF:s medlemmar kan bidra till att lösa både bristen på boenden och till en bättre integration. Det är mycket positivt och vi hoppas att avtalsmallen ska underlätta samverkan mellan dem och kommunerna, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL.

– Det är mycket glädjande att vi fått fram en gemensam avtalsmall som våra företagare i det gröna näringslivet kan använda sig av. Hus och lägenheter på lantbruksfastigheter är en resurs. För de företagare som ser den möjligheten blir avtalsmallen ett stort stöd vid kontakter med kommuner där boenden behövs, säger Anders Källström, VD på LRF.


Kommunerna spelar en nyckelroll för att lösa boendefrågan för alla nyanlända i Sverige. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med alla Sveriges 290 kommuner som medlemmar, vill medverka till att underlätta kommunernas arbete med att ta emot nyanlända.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, har mer än 140 000 medlemmar på gårdar över hela landet. Många av dessa företagare har bostäder till uthyrning. LRF har sedan hösten 2015 bedrivit ett aktivt arbete för att stödja flyktingar och nyanlända till en ny tillvaro i Sverige. Insatserna har handlat om allt från sociala aktiviteter för flyktingar i LRFs lokala arbete till att finna former för utbildning, praktik och jobb i det gröna näringslivet.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!