Publicerad: 11 januari 2017

Nyhet

En fortsatt stark regionalpolitik behövs inom EU

SKL förordar en fortsatt stark regionalpolitik på EU-nivå. Genomförandet av sammanhållningspolitiken måste dock förenklas. Det skriver förbundet i ett yttrande till regeringen.

Lena Micko, ordförande SKL

– Med de slitningar som finns inom EU i dag är sammanhållningspolitiken viktigare än någonsin, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Inför regeringens arbete med en svensk förhandlingsposition för EU:s framtida sammanhållningspolitik har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lämnat ett yttrande med förbundets synpunkter.

Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt runt om i Europa. Sammanhållningspolitiken är även en viktig grundpelare i den europeiska integrationsprocessen.

– Genom sammanhållningspolitiken länkas kommuner och regioner samman med det europeiska projektet och ger EU legitimitet på lokal och regional nivå, säger Lena Micko.
SKL kommer att lämna ett fördjupat yttrande när Europeiska Kommissionen har lagt konkreta förslag i den sjunde sammanhållningsrapporten, som förväntas presenteras under 2017.

SKL:s synpunkter i korthet:

  • SKL vill se en fortsatt stark regionalpolitik på EU-nivå som omfattar alla regioner i EU.
  • Inriktningen på fonderna behöver delvis förändras mot bakgrund av de utmaningar som EU står inför i dag. Särskilt fokus bör läggas på att skapa sysselsättning för nyanlända för att möta det regionala behovet av arbetskraft.
  • Genomförande av sammanhållningspolitiken måste förenklas.

SKL:s synpunkter på EU:s framtida sammanhållningspolitik

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!