Publicerad: 18 oktober 2018

Nyhet

Energieffektivisering sparar 200 miljoner kronor

Regioner och landsting minskade användningen av energi i sina lokaler med 13 procent 2009-2017. Utöver reducerad klimatpåverkan innebär det 200 miljoner kronor i sparade kostnader per år.

Foto av Gunilla Glasare

Gunilla Glasare

Rapport: Öppna jämförelser 2018 av miljöarbetet i regioner och landsting

– Regionerna och landstingen arbetar målmedvetet med att använda mindre energi i sina lokaler. Det minskar deras klimatpåverkan och sparar pengar. Många satsar samtidigt på att använda mindre fossil energi, bland annat genom att köpa förnybar el och fjärrvärme och att producera egen solenergi och vindkraft, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Störst effektivisering i Jönköping

Största energieffektiviseringen 2009-2017 skedde i Region Jönköpings län, som minskade användningen av energi i sina lokaler med en fjärdedel. Stockholms läns landsting och Region Östergötland minskade sin energianvändning med cirka en femtedel. I rapporten med de öppna jämförelserna ger SKL exempel på insatser som regionerna och landstingen genomför.

– Syftet är att regionerna och landstingen ska kunna använda de öppna jämförelserna för att lära av varandra och på så sätt vässa sitt arbete ytterligare. Även om utvecklingen generellt sett är positiv, så är det stora regionala skillnader i resultaten, säger Gunilla Glasare.

Tema om giftfri miljö

SKL:s Öppna jämförelser ger en bred bild av miljöarbetet i regionerna och landstingen. Utöver uppgifter om energieffektivitet i lokaler visar jämförelserna hur mycket ekologiska livsmedel som köps in, hur stor andel av kollektivtrafiken som körs med förnybara drivmedel, hur mycket antibiotika som förskrivs, hur stora utsläppen av medicinska gaser är och hur mycket avfall som återvinns.

I ett särskilt avsnitt presenteras goda exempel på hur regionerna och landstingen minskar förekomsten av farliga kemikalier i varor, för att på så sätt nå miljömålet om en giftfri miljö.

Energianvändningen i regionernas och landstingens lokaler uppgick 2017 till totalt 2,3 terawattimmar och kostade drygt 1,5 miljarder kronor, exklusive moms.

Regioner/landsting med lägst energianvändning


Region/landsting

kilowattimmar per bruksarea

1.

Landstinget Dalarna

160

2.

Landstinget i Värmland

164

3.

Region Jönköpings län

166

4.

Region Västernorrland

172

5.

Region Gotland

176

Andreas Hagnell
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!