Publicerad: 11 juni 2018

Nyhet

Emil Broberg ny talesperson i jämställdhetsfrågor i CEMR

Emil Broberg är ny ordförande i den europeiska samarbetsorgansationen CEMR:s Standing Committee for Equality och har också utsetts till talesperson för CEMR i jämställdhetsfrågor.

Emil Broberg, 3:e vice ordförande SKL

Emil Broberg

I uppdraget att vara talesperson i jämställdhetsfrågor för CEMR ingår att lyfta fram jämställdhetsfrågor ur ett lokalt och regionalt perspektiv i Europa.

Emil Broberg kommer att representera CEMR:s Standing Committee on Equality of Women and Men in Local Life i dialogen med europeiska och internationella institutioner, civilsamhällets organisationer och på olika högnivåmöten. Kommitténs uppgifter består bland annat i att följa upp hur den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå, den så kallade CEMR-deklarationen, genomförs.

– CEMR:s jämställdhetsdeklaration är grunden för vårt arbete att uppnå jämställdhet på lokal och regional nivå i Europa. Nu har CEMR:s Policy Committee antagit ett positionspapper och en handlingsplan för de kommande åren, som tydligt visar hur vi ska fortsätta utveckla arbetet. Syftet är att stärka jämställdhetsarbetet inom CEMR och dess nationella organisationer och att stärka CEMR:s ställning i förhållande till EU:s institutioner. Jag ser mycket fram emot att få ta en aktiv roll i detta arbete, säger Emil Broberg, 3:e vice ordförande Sveriges Kommuner och Landsting.

Uppdraget som talesperson och kommittéordförande gäller under perioden juni 2018-december 2020. Emil Broberg är, förutom 3:e vice ordförande för SKL, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Östergötland.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!