Publicerad: 29 juni 2015

Nyhet

Elevresultat måste vara fokus för statlig skolsatsning

Elevernas resultat, förbättrad undervisning och lärares kompetens och karriär måste vara fokus för regeringens skolsatsning. Det har SKL framfört i de samtal som regeringen fört med parterna.

Heléne Fritzon

– Jag hoppas att regeringens satsning, om den utformas på rätt sätt i samråd med parterna, kan ge en ytterligare positiv skjuts i det arbete med att förbättra skolan och öka attraktiviteten i läraryrket som pågår hos skolans arbetsgivare, säger Heléne Fritzon, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Kriterierna för vilka lärare arbetsgivarna ska prioritera måste vara tydligt kopplade till utvecklad undervisning och mer samarbete mellan lärare.

– Målet måste vara bättre resultat i skolan. Det är bra att regeringen har hörsammat våra utgångspunkter när de formulerat ramarna för satsningen, säger Heléne Fritzon.

En tydlig ingång i dialogen från SKL:s sida har varit att satsningen inte får utformas som ett generellt lönelyft, vilket skulle riskera att skada den väl fungerande svenska modellen.

– Skickliga lärare ska ha bra lön. Men det är avgörande för en fungerande lönebildning att arbetsmarknadens parter har fortsatt ansvar för hur utrymmet för löneökningar ska fördelas. Därför måste regeringens satsning bidra till att stötta arbetet med individuella löner som sätts lokalt, säger Heléne Fritzon.

Många lärare har fått bra löneökningar de senaste åren. Samtidigt har ungefär 12 000 karriärtjänster tillsatts.

– Det har varit en prioriterad fråga för kommunerna att höja lärarnas löner för att bidra till en positiv utveckling i den svenska skolan. Vi behöver mer av gemensamma ansträngningar för att lyckas, säger Heléne Fritzon. 

  • Regeringen har aviserat att 1,5 miljarder för en särskild lärarsatsning kommer att avsättas för höjda lärarlöner från och med hösten 2016.
  • Satsningen får enligt regeringens förslag 3 miljarder årligen från 2017.
  • Satsningen föreslås omfatta ca 60000 individer kan få del av satsningen.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!