Publicerad: 22 februari 2016

Nyhet

Elever och föräldrar nöjda med kulturskolan

Kommunernas kultur- och musikskolor är uppskattade av eleverna och deras föräldrar. Det framgår i en ny rapport där SKL har sammanställt enkätstudier från 39 kommuner.

– Det är glädjande att kultur- och musikskolorna är så uppskattade av eleverna och deras föräldrar. Det är kvalitet i undervisningen och skolorna har också ofta en social funktion – många elever träffar nya vänner, säger Joakim Feldt, sektionschef på SKL.

96 procent är nöjda

Cirka 13 500 elever och föräldrar har deltagit i de kommunalt genomförda undersökningarna som SKL har sammanställt svaren från. Alla undersökningar har genomförts mellan 2011 och 2015, majoriteten under 2014 och 2015.

Sammanställningen av svaren från eleverna och deras föräldrar visar bland annat att:

Barn som spelar instrument, illustration.
  • 96 procent är nöjda med kultur- och musikskolan som helhet.
  • 93 procent anser att lektionerna är lärorika och meningsfulla.
  • 87 procent anser att de kan vara med och påverka lektionernas innehåll.
  • 76 procent instämmer i att kultur- och musikskolorna fyller en social funktion och är en plats där elever träffar nya vänner.

Allt mer pengar till verksamheterna

2014 hade kultur- och musikskolorna en omsättning på drygt 2,5 miljarder kronor. I SKL:s rapport framgår det att en absolut majoritet av pengarna kommer från kommunala anslag. Anslagen blir allt större och uppgick 2014 till mer än två miljarder kronor. Övrig finansiering utgörs av verksamhetsintäkter, främst från de avgifter som familjer betalar för elevers undervisning. Den genomsnittliga avgiften är 656 kronor efter att ha sjunkit något sedan 2005.

Joakim Feldt.

– Kommunerna satsar allt mer på kultur- och musikskolorna. Dels för att göra skolorna ännu bättre, dels för att ännu fler barn och unga ska kunna ta del av verksamheterna. Antalet elevplatser ökar. De senaste åren har 30 000 fler barn och unga per år fått plats i kultur- och musikskolorna, säger Joakim Feldt.

En utmaning är att skapa förutsättningar för fler barn och unga att delta i kultur- och musikskolorna.

– Vi vet att deltagandet påverkas av flera faktorer, till exempel av föräldrars utbildningsnivå, köer, avgifter och långa geografiska avstånd. Men olika faktorer påverkar olika mycket över landet. Det behövs mer analys om hur deltagandet kan bli mer jämlikt utifrån kommunernas varierande förutsättningar, säger Joakim Feldt.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!