Publicerad: 23 maj 2018

Nyhet

Efterlängtat riksdagsbeslut om avtalssamverkan

Idag har riksdagen fattat beslut om förenklad avtalssamverkan mellan kommuner, landsting och regioner. Det blir nu enklare och säkrare att samarbeta över kommungränserna.

Lena Micko, ordförande SKL

Lena Micko

SKL har drivit frågan i många år och de förändringar som nu genomförs från den 1 juli 2018 svarar mot stora behov.

– Det är mycket glädjande att riksdagen nu har öppnat för enkel mellankommunal samverkan över en kommungräns. Genom att möjligheten kommer att kunna tillämpas generellt – och inte har knutits till vissa verksamhetsområden – skapas stort utrymme för lokala lösningar. Det här är ett viktigt beslut för att våra medlemmar även i framtiden ska kunna leverera en bra och likvärdig välfärd, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Det är samtidigt viktigt att framhålla att det ska handla om faktisk samverkan – och alltså inte rena renodlade tjänsteköp. Sådana är också fortsättningsvis upphandlingspliktiga. Bestämmelserna är avsedda att användas för att stärka kommunernas förmåga och kan alltså inte användas som grund för att lägga bud i andra kommuners upphandlingar.

– Detta kommer att få stor betydelse, framförallt för mindre kommuner, där det inom vissa områden inte är kostnadseffektivt, eller ens möjligt, att ha egna personella resurser inom alla områden. Exempelvis kan det handla om gemensam kompetensförsörjning inom miljöområdet, infrastrukturområdet eller kultur- och fritidsområdet, men man kan också tänka sig annan samverkan över en kommungräns, exempelvis inom hemtjänsten, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!