Publicerad: 7 april 2017

Nyhet

Efterlängtad översyn av socialtjänstlagen

Sedan lagen stiftades för 30 år sedan, har socialtjänstens ansvar förändrats utan att lagen hängt med. Därför välkomnar SKL regeringens initiativ.

Lena Micko, ordförande SKL

Lena Micko

Regeringen vill att socialtjänstlagen ska bli lättare att tillämpa och förstå samt underlätta för kommuner att samarbeta och samverka med varandra och andra. Kommunerna ska få möjligheter att tillgängliggöra och erbjuda insatser på ett enklare sätt än idag. Lagen ska också tydliggöra det uppdrag och ansvar som vilar på kommunerna.

– Det här har vi väntat länge på! Det känns bra att det går helt i linje med vad kommunerna önskar. Jag ser fram emot utredaren Margareta Winbergs arbete, säger Lena Micko, ordförande, SKL.

SKL gläder sig särskilt över att utredningen ska se över socialtjänstens möjlighet att

  • samverka och samarbeta kommuner emellan. För små kommuner är detta avgörande.
  • förenkla handläggningen och tillgängliggöra insatser på ett enklare sätt. Idag lägger socialtjänsten stora resurser på administration. Dessa resurser kan användas effektivare till att hjälpa invånarna.
  • på ett bättre sätt kunna följa upp resultaten av de insatser invånarna får. För att kunna jobba professionellt måste socialtjänsten kunna se effekten av insatserna.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2018.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!