Publicerad: 18 december 2017

Nyhet

Efterlängtade förslag om enklare samverkan

SKL vill att hinder för samverkan mellan kommuner rivs och välkomnar därför förslagen i kommunutredningens delbetänkande.

Foto

Lena Micko

Kommunutredningen föreslår i sitt delbetänkande en ändring i kommunallagen, som öppnar för avtalssamverkan utan att lokaliseringsprincipen sätter hinder. Regeringens utredare föreslår även att det ska gå att delegera beslutanderätt till anställda i en annan kommun.

– Förslaget är efterlängtat och välkommet. Kommuner, landsting och regioner har länge efterfrågat enklare sätt att samverka utan geografiska begränsningar och behoven bara växer, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Samverkan är nödvändig

SKL ser positivt på utredningens förslag och betonar vikten av samarbete på många myndighetsområden, som till exempel inom socialtjänsten.

– För att kunna fortsätta ge en likvärdig och god välfärd i hela landet är det en nödvändig förändring att det blir enklare att samverka, säger Lena Micko.

– Det handlar om att öppna upp för att fler kommuner, landsting och regioner kan utbyta tjänster, få tillgång till specialiserade handläggare eller på andra sätt samverka om det gör verksamheten mer effektiv och bättre för medborgarna. Det här är också ett sätt att värna kvaliteten, säger Lena Micko.

Upphandlingsmyndigheten ska stötta

Det finns inga förslag i utredningen om förändringar i rådande upphandlingslagstiftning, utan kommuner, landsting och regioner måste ta hänsyn till den på samma sätt som i dag. Däremot föreslås att Upphandlingsmyndigheten får ett uppdrag att dels höja kompetensen kring lagstiftningens tillämpning och dels bistå kommuner, landsting och regioner med stöd i avtalssamverkan. Enligt förslaget ska det ske i samråd med SKL.

Samtliga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!