Publicerad: 1 december 2017

Nyhet

Dryga EU-böter för avloppsrening måste förhindras

Regeringen måste förhindra att Sverige tilldelas stora EU-böter kring rening av avloppsvatten, anser SKL, en av flera parter som miljöministern nu kallar till möte om frågan.

Foto

Gunilla Glasare

EU-kommissionen anser att tolv reningsverk i Sverige inte lever upp till unionens krav på hur avloppsvatten ska renas från kväve. Men Sverige och kommissionen har olika syn på hur en undantagsregel ska tolkas. Undantagsregeln innebär att reningsverk i kalla områden har andra krav på sig än reningsverk som inte ligger i kalla områden.

– EU-kommissionens tolkning av kallt klimat-undantaget medför krav på investeringar utan miljönytta. Det kan inte vara avloppsdirektivets syfte, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL

Sveriges regering behöver nå en samsyn med EU om vad som gäller, anser SKL.

– Först då blir det tydligt vilka investeringar reningsverken faktiskt måste göra. Först då får staten och kommunerna rimliga förutsättningar att ge bra vägledning och att genomföra effektiv tillsyn, säger Gunilla Glasare.

– Utan samsyn riskerar Sverige också dryga böter. Det måste förhindras.

Mötet som miljöministern har kallat SKL till äger rum den 23 januari nästa år. Där deltar också bland andra Naturvårdsverket, berörda kommunstyrelseordföranden och Svenskt Vatten.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!