Publicerad: 11 april 2017

Nyhet

Digital tjänst blir billigare för kommunerna

Kommunerna sparar både tid och pengar genom att gå över från manuell till digital hantering för underlag för bedömning av ekonomiskt bistånd. Nu sänks också kostnaderna för tjänsten SSBTEK.

Anders Henriksson, 1:e vice ordförande

Anders Henriksson

Sedan SSBTEK lanserades 2014 används den nu av 252 kommuner, med totalt mer än 95 procent av Sveriges befolkning. Hittills har kostnaderna för kommunerna för att få använda tjänsten varit 1 krona per kommuninvånare.

– Med tanke på att så många kommuner nu är anslutna och att vi har tagit igen kostnaderna från utvecklingsåren, finns det ingen anledning för oss att ta ut mer pengar än vad vi behöver. Därför kommer vi från och med i år att sänka kostnaderna för kommunerna, säger Anders Henriksson, SKL:s 1:e vice ordförande.

Kommunernas kostnader sänks till 80 öre per kommuninvånare, enligt beslut i SKL:s styrelse. Tjänsten fortsätter att utvecklas, och närmast siktar SKL på att få med även Migrationsverket och Transportstyrelsen som uppgiftslämnare. Det pågår också ett arbete för att se över kvalitet och läsbarhet i den befintliga informationen i systemet. Dessutom är det viktigt att få samtliga kommuner att använda sig av tjänsten.

– SSBTEK ger en mer säker hantering av informationen och minskar risken för felaktiga utbetalningar. Tjänsten är också ett bra exempel på hur digitaliseringen förenklar och effektiviserar offentlig sektor. Det vill vi se mer av, och SKL:s förvärv av Inera AB är ett led i det arbetet, säger Anders Henriksson.

Genom Inera AB har landsting och regioner tidigare kunnat göra gemensam utveckling av tjänster och teknisk infrastruktur. Nu breddas ägandet genom att samtliga kommuner erbjuds bli delägare. Inera AB kan därmed bli en viktig faktor i utvecklingen av nya tjänster inom exempelvis omsorg, skola och samhällsbyggnad.

SSBTEK är en elektronisk tjänst som stödjer och förenklar handläggningen av ärenden inom ekonomiskt bistånd. Genom tjänsten får handläggarna inom kommunernas socialtjänst digital information från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Arbetsförmedlingen, CSN, Skatteverket och a-kassornas samorganisation, och slipper ringa runt och själv lägga in uppgifterna.

Tjänsten utvecklades av SKL tillsammans med E-delegationen berörda myndigheter samt flera kommuner.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!