Publicerad: 26 maj 2016

Nyhet

Digital fjärrundervisning belönades med Guldlänken

Utmärkelsen Guldlänken 2016 gick till Ådalsskolan i Kramfors och rektor Mikael Wiklund. Han tog fjärrundervisning via datorn till hjälp för att klara skolans uppdrag att erbjuda studiehandledning på modersmål till eleverna. Han belönas för sitt mod att stå på elevernas sida, trots att lagen egentligen satte stopp.

Guldlänken premierar och stimulerar innovativ förvaltningsutveckling inom det offentliga Sverige, och arrangeras av bland andra SKL och Vinnova. I år har Guldlänken särskilt fokuserat på mod i förändringsarbetet.

Regelverk i konflikt

En av utmaningarna inom skolans värld handlar om hur man ska kunna klara av att hålla hög kvalitet på undervisning inom områden som samlar få elever, utan att tvinga eleverna att åka långa sträckor för att bilda större grupper. Ett tydligt och aktuellt exempel är modersmålsundervisning i många olika språk. Här finns dock konflikter mellan olika regelverk som gör det svårt, inte minst för de mindre kommunerna, eftersom kommunerna är skyldiga att erbjuda eleverna studiehandledning på deras modersmål, samtidigt som dessa tjänster inte får köpas via fjärrundervisning från till exempel andra, större kommuner.

Studiehandledning på distans

Med stöd från ledningen i Kramfors kommun, bestämde sig Mikael Wiklund för att bryta mot reglerna för att ge eleverna studiehandledning på distans. Juryn belönar nu hans mod att stå på elevernas sida, också som ett konkret exempel på mod i offentlig verksamhetsutveckling. Han initierade därmed också kommande lagändringar som förändrar förutsättningarna i hela landet, och banar väg för förnyelse av andra områden inom utbildningsvärlden.

Hederspris

I år delade Guldlänken också ut ett särskilt hederspris till Annika Bränström, generaldirektör för Bolagsverket. Hon har tidigare också varit bland annat ordförande för E-delegationen, där hon arbetade för att skapa samverkan mellan de statliga verken samt med kommunsektorn. Sedan 2011 är Bolagsverket nationell utvecklingsmyndighet för företagande.

Priserna delades ut på konferensen Offentliga Rummet av civilminister Ardalan Shekarabi och Martin Andreasson, ordförande i SKL:s beredning för digitalisering, samt Ann-Mari Fineman från Vinnova.

Juryns motivering var ”Digitaliseringen skapar nya möjligheter som samtidigt utmanar gamla normer och regelverk. För att modigt tagit täten inom en av de viktigaste samhällssektorerna, banat väg för alla andra och därmed tagit ansvar för att möta elevernas behov utses Mikael Wiklund, Ådalsskolan i Kramfors, till vinnare av Guldlänken 2016”.

Övriga två finalister var Bandhagshemmet, Stockholms stad, för sitt arbete med att använda modern teknik för att åstadkomma förbättringar för män och kvinnor med beroendeproblematik och/eller psykiska funktionshinder samt Innovationsloopen och Thomas Hartman från Region Västerbotten för ett mycket framgångsrikt arbete med att bygga ett ekosystem för innovation och samhällsnytta med metoder som nu också sprider sig nationellt och i Europa.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!