Publicerad: 17 november 2017

Nyhet

Det måste satsas mer på svensk järnväg

Regeringen behöver fortsätta att avsätta extra resurser till befintlig och ny järnväg för att öka tågresandet. Det skriver SKL i sitt svar över förslaget till nationell transportplan.

Anders Henriksson, 1:e vice ordförande SKL

Anders Henriksson

- Om tåget ska kunna vara ett givet val för människor i deras vardag framöver måste järnvägsnätet vara i bra skick och bättre utbyggt än i dag. Det är därför positivt att regeringen ökar anslagen till svensk järnväg. Men anslagen är trots allt ännu inte i nivå med vad som behövs, säger Anders Henriksson, SKL:s 1:e vice ordförande.

Höghastighetsjärnväg bör lyftas ur planen

Den planerade investeringen i en höghastighetsjärnväg är angelägen, men den innebär samtidigt att andra viktiga insatser trängs undan.

- SKL förordar att bygget av höghastighetsjärnvägen, som är en angelägen och särskilt stor satsning, finansieras vid sidan av den nationella planen för transportsystemet. Då får staten utrymme att genomföra andra viktiga satsningar på vägar och järnvägar samtidigt. Det är dock viktigt att de enskilda objekt som idag ligger i höghastighetsprojektet genomförs oavsett, säger Anders Henriksson.

Regional tågtrafik behöver kunna öka

Landsting och regioner har höga ambitioner för den regionala tågtrafiken och planerar att öka denna trafik i nivå med den efterfrågan som finns bland invånarna. Om det ska vara möjligt, behöver staten öka sina investeringar i regionala banor.

- De allra flesta resor med tåg görs regionalt. Människor pendlar till och från arbete och studier. Satsningar på regional tågtrafik innebär vinster för invånarna i deras vardag, de är klimatsmarta och bidrar till regioners tillväxt, säger Anders Henriksson.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!