Publicerad: 7 december 2015

Nyhet

Det krävs en offensiv statlig bostadspolitik

Det krävs en mer offensiv statlig bostadspolitik, som ger fler möjlighet att efterfråga en bostad och som ger bättre förutsättningar för byggande på svaga bostadsmarknader.

Det skriver SKL i ett yttrande till ett utredningsbetänkande om kommunernas förutsättningar att bedriva en god bostadspolitik och om behovet av stöd till bostadsföretag på svaga bostadsmarknader.

Lena Micko, ordförande SKL

– Utredningen ger en bra beskrivning av läget på bostadsmarknaden. Men man föreslår inte tillräckliga åtgärder för att lösa de problem som finns, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Finansiella regler behöver ses över

Enligt SKL behövs det en statlig bostadspolitik som ger förutsättningar för en bättre fungerande bostadsmarknad och ett långvarigt ökat byggande i hela landet.

– Vi vill att finansierings- och skatteregler ses över och förändras. Det befintliga bostadsbeståndet behöver användas mer effektivt. Där är den så kallade flyttskatten ett hinder. Det är också viktigt att på ett hållbart sätt stärka den enskildes möjligheter att efterfråga en lämplig bostad, säger Lena Micko.

ett flerfamiljshus under uppbyggnad.

På svaga bostadsmarknader är den statliga politiken helt avgörande för att kommunerna över huvud taget ska ha förutsättningar att klara sitt ansvar för bostadsförsörjningen, skriver SKL i sitt yttrande.

Statliga kreditgarantier måste förbättras

SKL framhåller att systemet med så kallade statliga kreditgarantier, som skyddar långivare från kreditförluster, måste fungera bättre för att stödja bostadsbyggandet på svagare bostadsmarknader.

– Garantierna måste kunna användas där de behövs som mest. Så är det inte i dag, säger Lena Micko.

Hämta yttrandet: ”EU och kommunernas bostadspolitik” (PDF, nytt fönster)

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!