Publicerad: 14 augusti 2015

Nyhet

Det finns lärare till skolstarten

När skolorna startar kommer alla elever att erbjudas lärare. På en del skolor saknas det behöriga lärare och alla har ännu inte fått sin legitimation.

Många lärare väntar fortfarande på sin legitimation från Skolverket. Saknas det legitimerade lärare ger skollagen utrymme att anställa obehöriga lärare.

En lärare samtalar med två elever.

– Uttrycket lärarbrist innebär inte att det saknas personal i klassrummen. Det kan också vara så att medarbetare saknar behörighet, legitimation i vissa ämnen, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

De ämnen där det oftast saknas lärare är inom NO, vissa språk, svenska som andraspråk, modersmålsundervisning samt lärare i fritidshem/fritidspedagoger.

– Ett beslut från regeringen att tillåta fjärrundervisning på entreprenad skulle hjälpa många skolor, både i glesbygd och i övriga landet, säger Per-Arne Andersson.

Per-Arne Andersson.

Få lärare sägs upp

De signaler SKL får är att få kommuner säger upp icke-legitimerade lärare. Istället erbjuds andra arbetsuppgifter eller omplaceringar, kompetensutvecklingsplaner, matchningar mot olika skolformer et cetera.

– Kommunerna arbetar med olika åtgärder för att öka rekryteringen, bland annat att stödja icke-legitimerade lärare att gå Lärarlyftet II och egna fortbildningsåtgärder. Men det kan vara svårt att hitta vikarier. Det bästa är därför om det går att hitta lösningar där lärare kan arbeta parallellt med fortbildning, säger Per-Arne Andersson.

Behov och strategier

Det behövs en bra lärarutbildning och ett nära samarbete med lärosätena regionalt. Utbildningen behöver möta arbetsgivarnas olika behov över landet. För lärarutbildningar med gott söktryck där behoven är stora bör antalet utbildningsplatser öka ordentligt. Det gäller till exempel förskollärare och lärare med inriktning mot fritidshem.

Det finns också mycket som arbetsgivarna själva kan påverka för att möta rekryteringsbehoven. SKL har tagit fram nio strategier för att möta behovet av 150 000 nya medarbetare till skolans alla olika yrken fram till 2023.

– Staten är ansvarig för utbildningen av lärare. Men självklart behöver huvudmännen, staten och andra aktörer samarbeta för att ytterligare öka intresset och attrahera de bästa lärarna till skolan. Ett sådant samarbete gäller även fortbildningen. Ett viktigt gemensamt perspektiv är att beskriva skolans utmaningar utan att svartmåla, säger Per-Arne Andersson.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!