Publicerad: 13 juni 2016

Nyhet

Det behövs mer konkurrens i byggsektorn

Snedvridet fokus, faktafel och brist på bra förslag. SKL har många synpunkter på utredningen om hur konkurrensen i byggsektorn kan öka så att fler får plats att bygga mer.

– Det är olyckligt att denna viktiga utredning har landat snett. Trots att utredningen uppmärksammar problemen med låg konkurrens i byggsektorn så lämnar den inte effektiva förslag för att förbättra situationen. Att fler får plats att bygga mer är en förutsättning för fortsatt ökat bostadsbyggande, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

– Istället ger utredningen uttryck för att den låga konkurrensen inom byggbranschen i huvudsak är kommunernas fel. Det är anmärkningsvärt och felaktigt.

I ett yttrande till utredningens betänkankande skriver SKL bland annat följande:

  • Kostnaderna för att bygga bostäder ökar och produktutvecklingen i byggsektorn är låg. Det visar på svag konkurrens. Utredningen borde ha föreslagit hur vertikal integration (innebär att byggföretag producerar material som de själva bygger med) som leder till osund prisutveckling kan motverkas. Det krävs ökad konkurrens bland både byggföretag och underleverantörer.
  • Allt fler kommuner sprider bostadsbyggandet mellan fler aktörer genom sin tilldelning av mark. De arbetar för att effektivisera sina processer. Men det krävs också effektivare processer inom bygg- och fastighetsbranschen. Ett vanligt problem är till exempel att det ofta dröjer lång tid innan bostäder börjar byggas på den mark som kommuner har planerat färdigt. Från statens sida behövs regeländringar för att stödja mer standardiserade byggsystem.
  • Utredningen hävdar att kommunerna inte tar fram tillräckligt med mark för företagen att bygga på och att det saknas incitament för kommunerna att bidra till ökat bostadsbyggande. Detta är ogrundade påståenden. SKL-studier visar att det finns färdigplanerad mark för långt många fler bostäder än det byggs. Dessutom slog en statlig utredning av kommunernas planeringsprocesser nyligen fast att det finns en tydlig vilja att bidra till ökat bostadsbyggande.

Hämta yttrandet: ”Plats för fler som bygger mer” (PDF, nytt fönster)

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!