Publicerad: 17 april 2018

Nyhet

Det behövs framförhållning vid satsning på feriejobb

Satsningen på feriejobb i regeringens budget är positiv, men för att kommunerna ska kunna använda extrapengarna behöver informationen komma tidigare.

Per-Arne Andersson.

Regeringen föreslår i vårpropositionen 2018 en satsning på 100 Mkr på feriejobb för ungdomar som avslutat årskurs nio och de som avslutat årskurs ett och två på gymnasiet. Satsningen väntas ge jobb till ungdomar som annars kan ha svårt att få ett sommarjobb på egen hand.

Arbetsförmedlingen kommer – precis som förra året – att fördela pengarna till kommunerna med kravet att detta inte inverkar på tillkomsten av redan planerade feriejobb.

Avsikten är att hanteringen ska ske på samma vis som de medel som fördelades till kommunerna för feriejobb 2017. Skillnaden mot förra året är att man då satsade 105 Mkr på feriejobb, varav endast drygt hälften togs i anspråk, eftersom informationen om extramedel för feriejobb kom för sent till kommunerna.

– SKL ser positivt på att medel avsätts för detta ändamål. Dock anser vi att regeringen även detta år har informerat kommunerna om möjligheten i ett sent skede. Många av kommunerna är redan klara med sin administration gällande feriejobb, ett jobb som är både tids- och resurskrävande, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef för utbildning och arbetsmarknad. 

SKL har vid ett flertal tillfällen påpekat för arbetsmarknadsdepartementet att information gällande extra medel för feriejobb bör lämnas redan i början av året, innan kommunernas arbete kring sommarjobb startar.

SKL kommer att följa resultatet av feriejobbssatsningen.

Sedan SKL inledde arbetet med att följa kommunernas och landstingens/regionernas arbete med feriejobb har antalet platser nästan tredubblats.

Sommaren 2008 erbjöds 30 000 ungdomar ett feriejobb i en kommun eller ett landsting under några sommarveckor.

Sommaren 2017 erbjöd landets kommuner, landsting och regioner 85 000 unga en möjlighet att arbeta några veckor under sommaren.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!